Trelleborgs kommun inför delat försörjningsstöd

Publicerad:

För att främja jämställdhet tog en enig arbetsmarknadsnämnd i tisdags beslut om att par som ansöker om försörjningsstöd i Trelleborgs kommun får halva utbetalningen var insatta på sina konton.


Rutinen har tidigare varit att de som söker fått bestämma vem i förhållandet som ska vara registerledare och den har sedan fått hela bidraget insatt på sitt konto. Förändringen av rutinerna i Trelleborgs kommun är ett led i ett pågående jämställdhetsarbete.

– Jag deltog på en utbildning i jämställdhetsintegrering innan jul och efter det gav jag förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att dela försörjningsstödet. Vi är helt eniga i nämnden om att beslutet går i linje med vårt jämställdhetstänk, säger Lars G. Olsson, arbetsmarknadsnämndens ordförande.

Jämställdhet ingår som en naturlig del i arbetsmarknadsförvaltningens arbete med att stärka kvinnors och mäns möjlighet till egen försörjning. Planeringen mot arbete eller studier sker alltid individuellt och man uppmuntrar en jämn fördelning av föräldraledigheten.

– Vi jobbar aktivt med vårt jämställdhetsarbete och detta är ett viktigt och naturligt steg för att båda parter i ett förhållande som får försörjningsstöd ska ha samma möjlighet att förfoga över hushållets ekonomi, säger Zara Göransson Tosic, förvaltningschef.

Förändringen kommer att införas till sommaren så snart de tekniska lösningarna är på plats. Berörda personer kommer få information i god tid innan det genomförs.