Trelleborgs kommun förlänger stängningen av verksamheter till och med den 13 december

Publicerad:

Folkhälsomyndigheten har idag beslutat att de lokala allmänna råden som gäller för Skåne län ska förlängas till och med den 13 december. Därför har Trelleborgs kommuns ledningsgrupp fattat beslut om att förlänga stängningen av ett flertal kommunala verksamheter fram till och med den 13 december.

Trelleborgs kommun förlänger stängningen av verksamheter till den 13 december 2020.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

– Smittspridningen av coronaviruset är fortfarande mycket kraftig i Skåne. Vi måste därför fortsätta följa Region Skånes och Folkhälsomyndighetens skärpta rekommendationer och riktlinjer för att minska smittspridningen, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Rubin.

– Trelleborgs kommun har ett ansvar att förebygga smittspridningen. Därför förlänger vi stängningen av ett antal verksamheter. Vi uppmanar samtliga invånare att fortsatt respektera de råd och riktlinjer som finns. Alla måste följa de skärpta råden för att minska smittspridningen, säger kommundirektör Fredrik Geijer.

Följande verksamheter kommer att vara fortsatt stängda:

  • Trelleborgs museum och Trelleborgen
  • Biblioteken i Trelleborg, Anderslöv och Gislöv (dock finns det möjlighet att låna och lämna böcker samt utnyttja olika digitala tjänster)
  • Badhuset (dock kommer det fortsatt vara öppet för skolans simundervisning samt föreningsverksamhet inom ramen för 50 personer)
  • Fritidsgårdarna

Kundtjänst på rådhuset håller endast öppet för bokade besök. Boka via telefon 0410-73 30 00 eller via e-post.

E-post: kundtjanst@trelleborg.se

På AKKA, Gröningen och Myran pågår arbetet med att anpassa verksamheten utifrån rådande situation. LSS-verksamheten och äldreomsorgen är redan anpassad på ett sätt så att smittspridning förhindras.

Kommunledningsgruppen har beslutat att eventuella konserter, föreställningar samt seriespel och cuper på kommunala anläggningar och lokaler även framöver ska ställas in.

På Trelleborgs kommuns webbplats har vi listat alla kommunala verksamheter vars tillgänglighet påverkas av pandemin.

www.trelleborg.se/corona

Lokala allmänna råd i Skåne

De skärpta lokala allmänna råden som Folkhälsomyndigheten och Region Skånes smittskyddsläkare beslutat om, och som gäller till och med den 13 december, innebär att:

  • Alla bör undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel. Resor som inte går att undvika, till exempel resor till jobb, skola eller vårdbesök, kan alltid genomföras.
  • Alla bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där det är risk för trängsel som till exempel butiker och köpcentrum. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
  • Alla avråds från att arrangera eller delta i idrottstävlingar och cuper där många möts och där resor är nödvändiga.
  • Alla bör undvika att umgås med andra personer än dem som man bor med eller träffar varje vecka.
  • Alla verksamheter bör vidta åtgärder för att minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna och erbjuda digitala alternativ.
  • Arbetsgivare bör ge förutsättningar för och uppmana personal att arbeta hemifrån när det är möjligt. Tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten bör undvikas.

Region Skånes information om lokala allmänna råd

Folkhälsomyndighetens information om lokala allmänna råd