Trelleborg och Svedala ingår unikt samarbete

Publicerad:

Trelleborgs kommun kommer innan sommaren att utföra hanteringen av ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser för Svedala kommuns räkning. Kommunfullmäktige i Trelleborg tog i går beslut att inleda samarbetet som gynnar båda kommunerna genom sparade skattekronor och bredare kompetens. Kommunfullmäktige i Svedala tog beslut i frågan i december 2020.

Trelleborg och Svedala har nu beslutat i respektive kommunfullmäktige att inleda ett unikt samarbete kring försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

–  Det här är ett unikt samarbete mellan två kommuner som aldrig gjorts tidigare. För oss innebär det att vi kan bredda vår kompetens genom att anställa fler och att vi får större utbud av både arbetssökande och arbetsgivare som vi kan matcha med varandra, säger Zara Göransson Tosic, förvaltningschef på arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborg.

– Det ligger i tiden att samarbeta mer mellan olika kommuner som genom detta sätt också bidrar till en högre service och tillgänglighet för kommuninvånare i Svedala. Av vikt är också att betona att ingen kommer att tvingas ta sig till Trelleborg då en fysisk lokal kommer finnas i Svedala, säger Leena Berlin Hallrup, socialchef för vård och omsorg i Svedala kommun.

Förslaget till det mellankommunala samarbetet har tagits fram av arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborg och Vård och omsorg i Svedala, där man tittat på hur man på bästa sätt kan dra nytta av varandras resurser och kompetenser.

I praktiken innebär det att den som söker försörjningsstöd i Svedala kommer att få hjälp av personal från Trelleborg att hitta sin väg mot självförsörjning, både på plats i Svedala och genom digitala möten. Det är även personal från Trelleborg som kommer att handlägga själva ansökan.

I Trelleborg får den som söker försörjningsstöd både beslut på sin ansökan och tid med arbetsmarknadssekreterare för planering mot egen försörjning inom en arbetsdag. Tack vare att handläggningen av försörjningsstöd är en administrativ och delvis automatiserad process, kan mer resurser läggas på att möta och stötta personer i att få ett arbete. I Trelleborg samverkar arbetsmarknadssekreterare, rekryterare, lärare och studie- och yrkesvägledare för att den som söker försörjningsstöd ska hitta snabbaste vägen till självförsörjning.

Innan arbetet kan dra igång på riktigt återstår att ta fram ett avtal med villkor och formerna för samverkan.