Trelleborg i rankingen Bästa skolkommun

Publicerad:

Bästa skolkommun är en ranking som görs årligen av Lärarförbundet. Rankingen jämför alla landets 290 kommuner efter tio kriterier. Syftet är att synliggöra och förstå skolans förutsättningar utifrån ett lokalt perspektiv.

I årets ranking kommer Trelleborgs kommun på plats 57 av 290 när det gäller kriteriet kommunen som huvudman.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

I årets ranking kommer Trelleborgs kommun på plats 57 av 290 när det gäller kriteriet kommunen som huvudman. Detta är en avsevärt förbättrad utveckling jämfört med förra året då kommunen kom på plats 216.

Enkät till Lärarförbundets avdelningar

Bedömningen för kriteriet kommunen som huvudman bygger på en enkät till Lärarförbundets avdelningar om hur samarbetet med kommunen fungerar. Lärarnas behörighet och andelen barn i förskolan är också andra kriterier som tillhör kommunens styrkor relativt sett, enligt rankingen.

Totalt placerar sig Trelleborgs kommun på plats 204 av 290 i årets ranking (2020).