Trelleborg fortsätter klättra i Svenskt näringslivs ranking

Publicerad:

För andra året i rad klättrar Trelleborgs kommun i Svenskt näringslivs ranking av lokalt företagsklimat. Den 23 september släpptes resultatet där Trelleborg placerar sig på plats 165, vilket är en ökning med två placeringar sedan 2019.

Sedan 2002 har Svenskt näringsliv årligen mätt hur företagen upplever att det är att driva företag i olika delar av Sverige. En kommuns rankingplacering baseras till två tredjedelar på företagens enkätsvar och en tredjedel statistiska faktorer.

– Ett bra företagsklimat är nödvändigt för att företagen ska kunna växa och utvecklas. Ges företagen denna möjlighet ökar också utsikterna för kommunen att göra detsamma. Därför är en god dialog, bra attityder till företagande och en främjande myndighetsutövning en nödvändighet, säger Ellen Dahl, näringspolitisk rådgivare på Svenskt näringsliv.

Vid 2019 års mätning där Trelleborg klättrade 64 placeringar fanns det en förväntning om att den positiva klättringen var början på en trend. Idag visar det sig att Trelleborgs kommun fortsätter att avancera när det lokala näringslivet sätter sitt omdöme gällande samarbetet med kommunen.

– Det är en glädjande nyhet att Trelleborg har klättrat 66 placeringar på två år. Det är ett kollektivt arbete som påbörjats och enbart tillsammans med det lokala näringslivet kan vi skapa och fortsätta det arbetet, säger Zouhair Arabi-Eter, chef för avdelningen näringsliv i Trelleborgs kommun.

Näringslivsarbetet är prioriterat i Trelleborgs kommun som jobbar aktivt för att kommunen ska vara en attraktiv kommun för både befintliga företag och för nyetableringar.

– Viktigt med dessa siffror som ju är steg i rätt riktning, inte minst detta år 2020. Väldigt bekräftande att få ännu ett kvitto på att kommunen även när det gäller näringsliv är på väg åt rätt håll. Speciellt nöjd är jag med att kommunens bemötande samt politikens och medarbetarnas attityd har uppfattats som så mycket bättre än tidigare. Mindre bra är det att företagen verkar ha svårt att hitta medarbetare med relevant kompetens, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Rubin

På företagsklimat.se kan du läsa mer om rankingen och enkätundersökningen.

För mer information:

Zouhair Arabi-Eter, avdelningschef näringsliv, Trelleborgs kommun, 0410-73 45 11

Mikael Rubin, kommunstyrelsens ordförande, Trelleborgs kommun, 0410-73 44 38