Trelleborg förbättrar sig i rapport om trygghet och säkerhet

Publicerad:

För fjärde året i rad når Trelleborgs kommun en bättre placering i den nationella undersökningen Öppna jämförelser som tar upp frågor om trygghet och säkerhet.

Trelleborgs kommun klättrar i nationell mätning om trygghet och säkerhet.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

2016 låg Trelleborg på plats 146 av landets 290 kommuner i mätningen som avser trygghet och säkerhet. När rapporten för 2020 släppts står det klart att Trelleborg når en högre placering för fjärde året i rad. Nu ligger Trelleborg på 75:e plats.

Prioriterad fråga

– Vi fortsätter att arbeta för att bli ännu bättre, öka tryggheten och minska antalet brott. Det är vårt fokus för kommuninvånarna och därför är det glädjande att se att det går på rätt håll. Känslan av oro och otrygghet är en prioriterad fråga som vi jobbar aktivt och regelbundet med, både i arbetet med våra trygghetsvärdar men även generellt på alla förvaltningar, säger Malin Ekblad, säkerhetschef i Trelleborgs kommun.

Minskning av antal anmälda brott

Rapporten har tagits fram av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Uppgifterna i rapporten bygger på nationell statistik från Socialstyrelsen, MSB, SCB, Brå och SOS Alarm.

I statistiken framgår bland annat att det har skett en minskning av såväl antal anmälda våldsbrott som antal anmälda brott om skadegörelse. Antal anmälda stöld- och tillgreppsbrott ligger kvar på oförändrad nivå och runt medianvärdet för Sverige. Enligt siffror från Brå och deras årliga trygghetsundersökning ligger Trelleborg något sämre än medianvärdet, även om siffrorna förbättrats sedan föregående mätning.

Räddningstjänstens responstid

Det finns också indikatorer som belyser räddningstjänstens arbete. Trelleborg ligger bra till, bättre än medianvärdet, när det gäller responstid för räddningstjänsten. Med det menas tiden från när 112-anrop ankom till att första resurs är på plats. I Trelleborg var responstiden 8,6 minuter, att jämföra med medianvärdet 11,8.

– Vi brukar ligga bra till på den punkten. Flytten av brandstation från centrala till norra Trelleborg lär dessutom ha förlängt responstiden något. Vår målbild är att vara under tio minuter och den klarar vi, säger räddningstjänstens chef Magnus Strid.

Viktigt mål

”Tryggt och säkert samhälle” är ett av de politiska inriktningsmålen i Trelleborgs kommun. Kommunstyrelsens ordförande Mikael Rubin (M) är därför nöjd att kommunen klättrar i placeringarna.

– Det är väldigt positivt att Trelleborgs kommun rör sig åt rätt håll men vi kan bli ännu bättre. Ett tryggt och säkert samhälle är ett viktigt mål för styret, säger Mikael Rubin.

Mer information

Hela rapporten inklusive statistik finns på SKR:s webbplats