Tången i Trelleborg återbrukas som biokol

Publicerad:

Nu är den här, den första prototypen av biokol som tillverkats av tång från Trelleborgs stränder. Det innebär att kommunen nu är ett steg närmare en kostnadseffektiv och miljövänlig metod för att ta hand om tången.

Den första prototypen av biokol som tillverkats av tång från Trelleborgs stränder, tas emot av kommunstyrelsens ordförande Mikael Rubin från Sven-Olof Bernhoff, VD på Skånefrö. Skånefrö har varit projektpart och tagit fram prototypen.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

– Det är tack vare kommunens målmedvetenhet och uthålliga arbete med tångfrågan och medverkan i olika samverkansprojekt som Vinnova-projektet ”Rest till Bäst”, som vi idag kan ta emot vår första prototyp av biokol, säger Mikael Rubin, kommunstyrelsens ordförande i Trelleborgs kommun.

Från problem till samhällsnytta

Förhoppningen är att en del av trelleborgstången i framtiden kan omvandlas till biokol, en miljövänlig produkt med flera goda egenskaper. Om allt går som planerat kommer det som tidigare varit ett illaluktande problem istället generera en produkt med stor samhällsnytta.

– Det är ett stort framsteg om vi nu är på väg att hitta en ny metod för att använda tången, istället för att se den som ett avfall, säger Johannes Hagström, hållbarhetsstrateg på Trelleborgs kommun. Biokol är ett intressant komplement i hanteringen av tång och framställs genom en kostnadseffektiv process som i stort sett inte lämnar något restavfall efter sig. I tidigare försök med att framställa biogas ur tång var det svårt att få lönsamhet. Rötrester från biogas innehåller ofta för mycket miljögifter, vilket innebar att restprodukterna var obrukbara. Detta bidrog till att kommunen började undersöka andra möjligheter med tången.

Fördelarna med biokol

Eftersom kommunen använder sig av marint växtmaterial, det vill säga blåstång, ålgräs och alger, för att framställa biokol, är förhoppningen att kommunens utgifter för strandrensning kommer att minska samtidigt som kustremsan blir attraktivare för både boende och besökare. Biokol är också ett näringsrikt material som kan användas i form av jordförbättring till odlingar och jordbruk och på så vis minska beroendet av importerad handelsgödsel. Eftersom biokol binder koldioxid och näringsämnen bidrar produkten också till minskad växthuseffekt och en lägre risk för övergödning av havet.

Framtida utmaningar

Även om biokol bidrar till många bra lösningar finns det fortfarande en del utmaningar att ta sig an när det gäller hanteringen av tången. Framöver behöver kommunen titta närmare på insamlingstekniker, hur miljögifter kan avskiljas vid storskalig produktion samt hur tången kan rensas från sand på ett kostnadseffektivt sätt. Det kommer därför dröja ytterligare några år innan en storskalig produktion av biokol kan bli aktuell.

– Det är även viktigt att komma ihåg att tången inte bara är av ondo, säger Mirja Ullvig, hållbarhetsstrateg på Trelleborgs kommun. Den behövs bland annat för att binda sanden på utsatta stränder, vilket bidrar till minskad erosion. I tången lever även småkryp som utgör en viktig föda åt fåglar. I ett annat tångprojekt ”GreaterBio”, undersöker vi därför också var det är betydelsefullt att tång ligger kvar med hänsyn till dessa aspekter.

Mer information om tång i Trelleborg

Biokol från trelleborgstång. Om allt går som planerat kommer det som tidigare varit ett illaluktande problem istället generera en produkt med stor samhällsnytta.

Fotograf: Niclas Ingvarsson