Snart klart för vandringar i vårsolen

Publicerad:

Vårsol, stigande temperaturer och spirande grönska kan väcka lusten att vistas utomhus. Trelleborgs kommun färdigställer just nu två friluftsprojekt – skapandet av Hälsans stig genom Albäcksskogen och en ny etapp av Skåneleden från Trelleborg C till kommungränsen mot Vellinge.

Hälsans stig kommer att öppnas i början av juni, efter att stigen blivit uppmärkt.

– Vi har låtit trycka upp foldrar som ska finnas på turistbyrån och vi väntar på informationsskyltar, kilometermärken och vägvisare i rätt grafisk profil, säger Trelleborgs kommuns parkchef Mark Huisman. När vi fått materialet ska vi bara märka upp stigen, sen är allt klart.

Hälsans stig kommer att ha samma sträckning som den befintliga gulmarkerade femkilometersslingan i Albäcksskogen.

– Vi har haft ett möte med den lokala hjärtlung-föreningen för Trelleborg, Svedala, Vellinge och de är positiva till den sträckningen. Att det redan finns en slinga där gör att vi kan lägga fullt fokus på att hålla den i bästa skick.

Hälsans stig kommer att ha tre entréer: från parkeringsplatsen vid Stavstensvägen där det också finns en handikappanpassad toalett, från lakvattendammen vid Albäckshallen, och från bensinstationen vid Maglarpsrondellen. I anslutning till de båda sistnämnda entréerna finns busshållplatser.

– Men det finns ingen given startpunkt eller mål. Det går bra att börja gå var som helst på stigen. Den som vill mäta sträckan kan använda sig av kilometermarkeringarna.

Någon officiell invigning kommer troligen inte att genomföras i enlighet med riktlinjerna om att undvika folksamlingar för att inte riskera spridning av coronavirus.

Vårens andra friluftsprojekt, en ny etapp av Skåneleden, är mera komplicerat. Ledens sträckning går mestadels över kommunägd mark, men på åtta olika delar passerar leden över privat mark vilket har krävt mycket kommunikation med markägare.

Skåneledsetappen kan vara klar framåt slutet av sommaren, men den som vill provgå en del av etappen kan snart göra det. Orange ledmarkering gäller.

– Vi har märkt sträckningen genom stan, från centralstationen fram till gång- och cykelbron över motorvägen vid Maglarp. Till sommaren hoppas jag att vi hunnit till Skåre, men därefter beror det på hur långt Vellinge kommun kommit med sin del av leden. Vi ska mötas vid kommungränsen men än har vi inte riktigt bestämt exakt var.

Dragningen av Skåneleden genomförs i samarbete med stiftelsen Skånska landskap som förvaltar leden. Etappen förses med stopp på väl valda platser. I Skåre byggs ett torn för sälspaning och över Fredshögsbäcken byggs en bro. Dessutom ska sittplatser färdigställas utmed leden, som också får informationstavlor.

70 procent av kostnaderna för byggnationerna finansieras genom bidrag från Jordbruksverket. Övriga materialkostnader uppgår till 350 000 kronor och har avropats från en intern investeringsram.

Hur vill du karaktärisera etappen?

– Lättvandrad med ganska många kulturinslag och goda möjligheter att titta på växter och djurliv, särskilt utmed havet. Jag tycker leden bjuder på flera fina utblickar. Och stiftelsen har gett oss beröm för att vi skapat en fin passage genom stan.

Mer information

Promenadstråken Hälsans stig finns på omkring 130 platser i Sverige. Gemensamt är att de är lättillgängliga och välskyltade.
Du kan läsa mer om Hälsans stig på riksförbundet Hjärtlungs webbplats.

Skåneledens sex delleder sträcker sig idag över totalt 1250 kilometer i hela Skåne. Lite längre när nya etappen Trelleborg-Vellinge har invigts.
Du kan läsa mer om vandringsmöjligheterna på Skåneledens webbplats.