Smygehem stängs efter konstaterat fall av covid-19

Publicerad:

Kommunledningen i Trelleborgs kommun har beslutat att stänga Smygehem, ett av kommunens särskilda boenden, för besök. Anledningen är att personal på boendet konstaterats smittad av covid-19.

Smygehem stängs för besök sedan personal konstaterats smittad av covid-19.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Kommunen anser det angeläget att omgående vidta alla åtgärder som är möjliga för att smittspåra på ett effektivt sätt och förhindra vidare smittspridning. Därför stängs Smygehem för besök.

Sedan tidigare är Hälsohuset och Borgvallen stängt för besök på grund av konstaterade fall av covid-19. Besöksstoppet gäller i nuläget till den 12 december.

Med anledning av den ökade smittspridningen i Skåne avråder Trelleborgs kommun från besök även på kommunens övriga äldreboenden.