Samråd för Västra Sjöstaden

Publicerad:

I Västra Sjöstaden ska Trelleborg åter möta havet. Västra Sjöstaden är ett av kommunens stora stadsutvecklingsprojekt och planerade utbyggnadsområden. Stadsdelen kommer att ligga precis vid havet, med närhet till både innerstaden och naturen. Kommunens förslag på planprogram finns nu ute för samråd.

Västra Sjöstaden byggs där Dux och Pergo en gång låg. ICA Maxi kommer att ha kvar sin verksamhet i området. Visionsbild framtagen av Kanozi arkitekter på uppdrag av Serneke/Midroc.

Planprogrammet

Kommunens förslag på planprogram innehåller cirka 1800 nya bostäder, två förskolor samt kommersiella ytor. Förslaget visar var nya gator, offentliga platser, ny utvidgad strand, parkområde, våtmarksområde och åmiljöer kan skapas.

Planprogrammets vision är att visa hur staden och trelleborgarna kan återfå kontakten med havet, men även hur staden kan förlängas västerut och få bättre koppling mellan Skåre, Allbäcksskogen och innerstaden, samtidigt som det skapas fler bostäder och centrumverksamheter i ett av Trelleborgs finaste lägen.

Trelleborgs kommun bjuder in till samråd

Under perioden 16 november till 13 december bjuder Trelleborgs kommun in till samråd om planförslaget för Västra Sjöstaden. Samrådet innebär att planförslaget finns tillgängligt att ta del av och lämna synpunkter om.

Läs mer och se planförslaget i sin helhet på trelleborg.se/vastrasjostaden

  • Handlingar finns också tillgängliga i Rådhuset, Algatan 13 i Trelleborg
  • Samt på huvudbiblioteket, Astrid Lindgrens allé 1, Trelleborg

Digitalt möte

Den 23 november klockan 17.30 – 19.30 kommer ett digitalt informationsmöte att hållas där tjänstepersoner och politiker är närvarande.

Länk till mötet kommer att finnas tillgänglig när mötet ska starta på: trelleborg.se/vastrasjostaden

Planförslaget ställs ut på Valen-gallerian

Mellan den 23 november och den 4 december ställs planförslaget ut i en lokal på Valen-gallerians andra våning. Se Valen-gallerians öppettider och vid vilka tidpunkter kommunens tjänstepersoner bemannar lokalen via länken nedan.

Trelleborgs kommun följer gällande rekommendationer med hänsyn till pandemin. Vi uppmanar besökare att hålla avstånd och att sprida ut besöken i lokalen över tid.

Under perioden 23 november till 4 december kommer information om planprogrammet även att finnas på ICA Maxi, Strandridaregatan 10 i Trelleborg.

Frågor och synpunkter

Har du frågor eller synpunkter på planförslaget kan du lämna dessa skriftligen till samhallsbyggnad@trelleborg.se

eller till:

Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Rådhuset
231 83 Trelleborg

senast den 4 december 2020

Vänligen ange namn, adress samt diarienummer PL-2018-38.

Läs mer och se planförslaget i sin helhet på trelleborg.se/vastrasjostaden