Riksdagen inför tillfällig covid-19-lag

Publicerad:

Från och med den 10 januari 2020 gäller en tillfällig lag om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av covid-19.

Lagen ger regeringen befogenhet att besluta om fler bindande smittskyddsåtgärder än vad som tidigare varit möjligt.

Lagen omfattar följande områden:

  • Allmänna sammankomster
  • Offentliga tillställningar
  • Platser för fritids- eller kulturverksamhet: gym- och sportanläggningar, badhus, bibliotek, museer, djurparker, campingplatser och andra liknande platser,
  • Handelsplatser: köpcentrum, varuhus, butiker, serviceinrättningar och andra liknande platser.
  • Kollektivtrafik
  • Användning eller upplåtelse av platser för privata sammankomster

Åtgärder som kan bli aktuella är begränsning av antalet besökare, reglering av öppettider eller andra nödvändiga åtgärder för att förhindra att det uppstår trängsel. För mycket allvarliga lägen kan man besluta om att stänga ner verksamheter och begränsa folksamlingar på platser allmänheten har tillträde till.

Lagen gäller till och med den 30 september 2021.

Vem ansvarar?

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn och kan besluta om förelägganden som till exempel stängning. Den som bryter mot föreskrifter som begränsar tillträde till allmän plats kan dömas till böter.

Mer information

På riksdagens webbplats finns mer information om den nya tillfälliga lagen.