Rapport om bekämpningen av mikroplaster

Publicerad:

Spridningen av mikroskräp, mikroplaster och farliga kemiska ämnen i miljön anses vara ett av de största hoten mot en ekologisk hållbar utveckling. I Trelleborg finns en handlingsplan som ska bilda underlag för en långsiktig process med målet att minska spridningen av mikroplaster i kommunen. I dagarna har miljöavdelningen gjort sin första årliga rapportering om hur arbetet fortskrider till samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att sända redovisning som årlig rapportering till kommunfullmäktige.

Paraffin-bitar upphittade på stranden i Skåre 2018.

Väg- och däckslitage största källan till utsläpp

Vägtrafiken i form av väg- och däckslitage är den största källan till utsläpp av mikroplast i Sverige. En annan källa, som vuxit mycket under senare år, är gummigranulat som används på konstgräsplaner. Även gummibaserade fallskyddsytor på lekplatser och multiplaner är utpekade källor för spridning av mikroplast. Båtbottenfärg är ytterligare en källa till spridning, då färgen bildar mikroplastpartiklar när ytan på båten slits efter hand eller när båten tvättas, skrapas eller slipas vid underhåll.

Flera förvaltningar och kommunala bolag involverade

Ansvaret för att åtgärderna i den kommunala handlingsplanen blir utförda delas mellan flera förvaltningar och kommunala bolag. En hel del fokus ligger på samhällsbyggnadsförvaltningen som har tillsyn enligt miljöbalken.

Lilian Flygare Ivarsson är miljö- och hälsoskyddsinspektör på kommunens miljöavdelning och den som samordnar arbetet med handlingsplanen. Lilian berättar:

– Det känns bra att arbetet med att bekämpa mikroplaster kommit igång på allvar här i Trelleborgs kommun. Det är roligt också att alla som deltar är så taggade. Det har hänt en hel del sedan arbetet startade.

Konkreta åtgärder

Av rapporten framgår att några av förvaltningarna startade med en gemensam workshop för att komma igång. Några konkreta åtgärder har vidtagits under året.

  • VA-avdelningen hade i somras en kampanj om att minska nedskräpningen i dagvattenbrunnar, genom att klistra dekaler med texten ”Havet börjar här” vid dagvattenbrunnar i Trelleborg.
  • Kultur och fritidsförvaltningen utreder hur så kallade fällor (filter eller nät i uppsamlingsbrunnar) kan förhindra att granulat från konstgräsplaner och lekplatser sprids vidare.
  • För att undvika att båtbottenfärg som innehåller mikroplastartiklar hamnar i havet, utreds anläggande av spolplatta för att samla upp tvättvatten i Gislövs hamn. Portabla båttvättar med vattenuppsamling införs i hamnarna i Skåre och Smyge under 2021.
  • Trelleborgs hamn har anställt en person som ska arbeta med renhållning med fokus på nedskräpningsproblematik.

– Trelleborgshem är med i arbetet och vi vill också få fler fastighetsägare att engagera sig i arbetet. På så vis fångar vi upp fler lekplatser, berättar Lilian Flygare Ivarsson vidare. Och än återstår mycket att göra. Vi har bara börjat.

Handlingsplan

För att minska spridningen av mikroplaster har Trelleborgs kommun antagit en handlingsplan. Arbetet med att ta fram planen startades våren 2018 och planen antogs hösten 2019 i kommunfullmäktige. Syftet med handlingsplanen är att starta det lokala arbetet med att minska och begränsa spridningen av mikroskräp, mikroplaster och farliga kemiska ämnen i miljön i Trelleborgs kommun.

Mer information