Ökad smitta ger ansträngt läge för kommunala verksamheter

Publicerad:

Läget för flera kommunala verksamheter är just nu ansträngt på grund av den höga smittspridningen av coronaviruset. Kommunen har därför återupprättat pandemigruppen vars syfte är att hantera och fatta kommunövergripande beslut i coronarelaterade frågor. Samtidigt vädjar kommunledningen till både medarbetare och invånare att följa nationella restriktioner.

– Vi måste hjälpas åt för att säkerställa att alla samhällsviktiga funktioner, som sophämtning, rening av dricksvatten och olika typer av omsorg, kan hållas igång. En ökad smittspridning i samhället innebär risk för hög personalfrånvaro. På sikt kan detta få svåra konsekvenser för både kommunorganisationen och invånaren, säger kommundirektör Fredrik Geijer.

Pandemigruppen består av samtliga förvaltningschefer och andra centrala stödfunktioner. Gruppen har sedan pandemins utbrott i mars 2020 fattat flera beslut om insatser och åtgärder i linje med nationella myndigheters rekommendationer. Besluten har gällt allt ifrån ekonomiskt bistånd, skolmåltider och informationsskyltar till att stänga ner eller pausa publika verksamheter.

I veckan återupprättades gruppen. Direkt beslutade man bland annat att kundtjänst från och med den 13 januari endast ska ta emot bokade besök.

Tuffa veckor framför oss

Den höga smittspridningen är just nu påfrestande för många av kommunens verksamheter. Läget är ansträngt bland annat inom vård och omsorg. Hög personalfrånvaro och svårigheter att rekrytera vikarier är en utmaning.

– Med den smittspridningen som finns i samhället räknar vi med att ha ett antal tuffa veckor framför oss. Vi rustar organisationen och gör allt vi kan för att fortsätta leverera bästa tänkbara service till de personer som behöver våra insatser. Samtidigt befinner vi oss i ett ansträngt läge och därför hoppas jag på allas tålamod och förståelse för den situation vi är i, säger Annikki Tinmark, förvaltningschef på socialförvaltningen.

Håll i och håll ut

I linje med den nationella uppmaningen att minska antalet fysiska kontakter kommer man i Trelleborgs kommun nu åter att hålla politiska möten i digital form.

– Genom att nämnder, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige genomför sina möten i digital form säkerställer vi att den demokratiska processen kan fortgå och att viktiga beslut kan fattas, trots pågående pandemi. Samtidigt är det en viktig signal – vi måste alla följa rekommendationerna, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Rubin.

Kommunledningen uppmanar alla kommuninvånare att hjälpas åt för att minska smittspridningen.

– Om vi ska kunna hålla våra verksamheter öppna och säkra samhällsviktiga funktioner som hemtjänst, barnomsorg, lokalvård, avfallshämtning och produktion av dricksvatten måste vi hålla i och hålla ut, säger Fredrik Geijer.

Mer information

Vi har samlat information om corona och kommunala verksamheter på en sida.

Aktuella rekommendationer, råd och bestämmelser finns på krisinformation.se.