Nyttoberäkning av ringväg och hamninfart diskuteras i digitalt seminarium

Publicerad:

Genomförandet av kommunens planerade infrastruktursatsningar med ringväg och ny hamninfart skapar fastighetsvärden på uppemot 6 miljarder kronor. Det framgår av en nyttoberäkning som tagits fram av nationalekonomer vid Jönköpings Internationella Högskola.

Visualiseringsbild av Östra ringvägen vid Gyllevägen.

Fotograf: Liljewall arkitekter

Beräkningen visar ekonomiska förutsättningar för sammanhållen stadsutveckling i Trelleborg genom att bygga en östlig ringväg och en östlig hamninfart. Enligt rapporten skapas fastighetsvärden i ett intervall mellan 4 och 6 miljarder kronor i dagens prisnivå, samt en befolkningsökning med drygt 10 000 invånare fram till 2040.

Nyttoberäkningen har gjorts av nationalekonomerna professor Johan Klaesson och ekonomie doktor Lars Petterson vid Jönköpings Internationella Högskola. De medverkar båda i ett digitalt och livesänt seminarium på torsdag den 26 november där rapporten ska presenteras och diskuteras.

Förutom nationalekonomerna deltar även representanter från Trelleborgs Hamn, näringslivet och Kriminalvården. Seminariet kommer kunna följas via kommunens webbplats och även ses i efterhand.

Delar av projektet Kuststad 2025 är medfinansierat av EU.

Fotograf: EU