Nytt medborgarlöfte ska skapa ett tryggare Trelleborg

Publicerad:

Trelleborgs kommun och polisen har undertecknat ett nytt medborgarlöfte. Bland annat utlovas fler fotpatrullerande poliser och ett aktivt brottsförebyggande arbete. Kommunen och polisen ska även samarbeta för att motverka stölder och drogproblematik, särskilt bland ungdomar.

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Rubin och lokalpolisområdeschef Lars-Gunnar Björnqvist skrev på måndagen under medborgarlöftena.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

– Det är oerhört oroande att så unga personer som 12-13-åringar är inblandade i knarkaffärer. Därför ser kommunen fram emot polisens insatser mot narkotika. Det ska kompletteras med andra åtgärder från kommunens håll, vi måste till exempel se till att stödja föräldrar i kommunen så mycket vi bara kan så att de kan ta sitt föräldraansvar. Utöver detta är det tvunget med tuffare krav på både ungdomar och vuxna i samhället. Om vi inte omgående agerar riskerar vi en mycket samhällsfarlig utveckling och det ska stoppas med alla tillgängliga medel, säger Mikael Rubin, kommunstyrelsens ordförande i Trelleborg.

Buskörning, ungdomsgäng och narkotika. Det är några av de problem som polisen och kommunen ser i Trelleborgs kommun just nu. Under 2019 arrangerade polisen medborgardialoger där kommuninvånare fick chansen att lämna önskemål för ett tryggare Trelleborg.

Kommuninvånarnas önskemål är:

  • Fler och synligare poliser samt fotpatrullerande poliser.
  • Motverka att gäng etablerar sig
  • Motverka att det blir uppehållsplatser för missbrukare i centrala Trelleborg.
  • Utifrån detta har kommunen och polisen kommit överens om sex punkter som man gemensamt och var för sig kommer att arbeta med under 2020. Syftet är att skapa en tryggare miljö för alla kommuninvånare.

– Jag är mycket nöjd med att vi och Trelleborgs kommun nu har undertecknat ett löfte till våra medborgare. Vårt fokus kommer att ligga på att arbeta strukturerat mot narkotikaproblematiken, främst bland ungdomar. Det är precis det medborgarlöftet handlar om, att vi hela tiden anstränger oss för att utveckla och genomföra effektiva brottsbekämpande och trygghetsskapande åtgärder som är särskilt anpassade för Trelleborg, säger Lars-Gunnar Björnqvist, lokalpolisområdeschef.

Medborgarlöftet kommer att följas upp kvartalsvis.

Medborgarlöfte i Trelleborg 2020

  • Polisen lovar hög närvaro, synlighet och tillgänglighet bland annat genom fotpatrullering
  • Polisen och kommunen lovar att ha ett aktivt brotts- och drogförebyggande arbete
  • Kommunen lovar att ha ett samordnat och effektivt arbete för social hållbarhet för pojkar och flickor
  • Polisen och kommunen lovar att i samverkan identifiera trafikfarliga platser, samt vidta åtgärder på dessa platser
  • Polisen och kommunen lovar en kontinuerlig samverkan i syfte att motverka drogproblematik, stölder och andra ordningsstörningar och ett särskilt fokus på ungdomars drogproblematik
  • Polisen och kommunen lovar att tillsammans genomföra riktade medborgardialoger till exempel trygghetsvandringar mot olika grupper av medborgare i kommunen, för att identifiera otrygga och brottsutsatta platser samt ta fram förslag på lämpliga åtgärder för att öka den upplevda tryggheten och minska brottsligheten på dessa platser

Bakgrund

Löftet baseras på den lokala lägesbilden som har tagits fram av polisen och kommunen samt på synpunkter som kommuninvånare framfört på medborgardialogmöte.

Polisens och kommunens gemensamma lägesbild tar sin utgångspunkt i polisens brottsstatistik, den senaste trygghetsmätningen, medborgardialoger, medarbetardialoger samt kontakt med lokala aktörer i Trelleborgs kommun.

Medborgarlöftet går i linje med kommunens inriktningsmål om att arbeta för ett tryggt och säkert samhälle.