Visionsbild som visar ett av de 5-6-våningshusen som ska byggas när området Malörten förtätas.

Fotograf: MTA

Nya hyresrätter skapar möjlighet till ökad rörlighet

Publicerad:

Kommunens bostadsbolag, TrelleborgsHem AB, ska de närmaste åren bygga 450 nya bostäder i Trelleborgs kommun. Närmast är det området Malörten som ska förtätas med drygt 100 hyresrätter. Utvecklingsplanerna går helt i linje med kommunens program för bostadsförsörjning som antogs 2018.

TrelleborgsHem står inför för en offensiv satsning, i form av nyproduktion. Nu tas nästa steg mot byggstart av sammanlagt 450 nya hyresrätter fördelat på ett tiotal olika projekt runt om i kommunen. Ytterligare en byggprojektledare har anställts och upphandling pågår av två entreprenörer för strategisk samverkan i de kommande projekten.

Förtätningen av Malörten består av fyra nya punkthus på fem och sex våningar. Lägenheterna kommer att ha ett-tre rum. Husen ska byggas av MTA och planeras vara klara för inflyttning våren 2023.

– Projektet blir starten för TrelleborgsHems satsning på ökad nybyggnation. Lägenheterna kommer att följa vår nybyggnadsstandard vilket kännetecknas av yteffektiva och prisvärda lägenheter med fokus på långsiktighet, kommenterar Pia Jönsson, vd på TrelleborgsHem.

Kommunens bostadsförsörjning

Förtätningen av Malörten följer den plan som Trelleborgs kommun stakade ut när bostadsförsörjningsprogrammet antogs för två år sedan.

Ett av målen i programmet är att kommunens bostadsmarknad ska erbjuda invånarna en hög flexibilitet genom ett strategiskt bostadsbyggande och ett varierat bostadsutbud.

I programmet slås det fast att det behövs fler lägenheter i Trelleborgs kommun, både i form av hyresrätter och bostadsrätter. Ett tillskott av hyresrätter är positivt såväl för kommunen som för regionen. Det skapar möjlighet till ökad rörlighet samt ökat utbud av hyresrätter på den lokala och regionala bostadsmarknaden.

Strategisk samverkan

TrelleborgsHem söker just nu två entreprenörer för strategisk samverkan i de kommande projekten. Strategisk samverkan innebär att bolaget i ett tidigt skede knyter upp en entreprenör. Tillsammans med entreprenören skapar bolaget sedan en gemensam plan för genomförande av respektive projekt med fokus på tid, pengar och kvalitet.

TrelleborgsHem har ett uppdrag från Trelleborgs kommun att skapa nya bostäder, både i form av förtätning i befintliga områden och som tidiga etableringar i nya områden. För att kunna genomföra detta har fullmäktige gett bolaget i uppdrag att sälja delar av sitt befintliga bostadsbestånd.

Utöver Malörtens förtätning är det nyproduktion av radhus i Smygehamn samt ombyggnad av äldreboendet på Sockenvägen 4 till modernt trygghetsboende som ligger närmast i tid för TrelleborgsHem.