Ny museichef tänker om under pandemin

Publicerad:

När Region Skåne i början av november skärpte råden för att få bromsa spridningen av coronaviruset agerade Trelleborgs kommun snabbt. Bland annat beslutade kommunledningen att Trelleborgs museum och Trelleborgen skulle stängas. Personalen, och Ola Lundin som är ny museichef sedan i somras, kommer därför att öka närvaron på sociala medier.

Konstintendent Annika Börjesson och museichef Ola Lundin växlar upp Trelleborgs museers aktivitet i sociala medier under pandemin.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Redan när coronaviruset drog in över Sverige i våras fokuserade museipersonalen att publicera material digitalt, men då kunde museet hålla öppet även för fysiska besök både i lokalen vid Stortorget och på Trelleborgen.

– I och med den senaste nedstängningen tänker vi växla upp ordentligt. Vi kommer lyfta alla möjliga gömda, glömda och berömda guldklimpar ur Trelleborgs historia, men även konst och inspiration till eget skapande, berättar Ola Lundin som uppmanar alla att följa museiverksamheterna i sociala medier.

Nya arbetssätt

Trelleborgs museer söker ständigt nya sätt att nå ut och just nu ligger fokus på att skapa mer digitalt innehåll som kan upplevas hemifrån. Precis som för många andra verksamheter har pandemin inneburit en anledning att testa nya arbetssätt och metoder.

Vilken betydelse har kultur under en pandemi?

– Jag är övertygad om att kultur är av helt avgörande betydelse. Omvärlden är både skrämmande och förvirrande just nu. I konst och kulturhistoria kan vi finna en förankring i tillvaron som får saker och ting att kännas lite mer begripliga. Vi påminns om att det finns en horisont där borta, utan en pandemi, säger Ola Lundin.

Ola Lundin tillträdde som ny museichef i Trelleborgs kommun den 1 september och berättar att han lockades hit bland annat på grund av Trelleborgs museers goda rykte i branschen.

– Mina kollegor ligger i  framkant och pressar hela tiden gränserna för vad en museiorganisation av den här storleken kan åstadkomma.

Kultur som tillväxtfaktor

Hans vision är att Trelleborgs museer ska stärkas som resmål både på den nationella och den internationella marknaden eftersom han anser att ett attraktivt museiutbud påverkar omvärldens syn på kommunen.

– Kulturlivet är en stark tillväxtfaktor, så när Trelleborgs kommun satsar och expanderar är det självklart att Trelleborgs museer ska vara med på den resan. När arbetslivet blir allt mer flexibelt blir den fria tiden viktigare. När en familj letar efter en plats att slå ned sina bopålar är bra skolor det som attraherar mest, men kort därefter kommer kulturutbudet, så där har museerna en väldigt viktig roll att spela, säger Ola Lundin.

Vilka är framtidsplanerna för Trelleborgs museer? 

– Vi har ett par riktigt stora, spännande projekt framför oss, till exempel utvecklingen av Axel  Ebbes konsthall. Det är ett guldläge för mig att komma in så här i projektets början. När arbetet är färdigt kommer det bli en spännande mötesplats som kan användas på helt nya sätt än idag.

Fullmatat 2021

Ola Lundin lyfter även fram utställningen om Jan Troell som, trots pandemin, fått ett stort genomslag, såväl på hemmaplan som nationellt. SVT har kommit på besök, utställningen har fått stort utrymme i pressen och 500 niondeklassare har sett utställningen och filmat i Troells anda under ledning av museets pedagoger.

– Så fort vi kan slå upp portarna igen kommer vi fortsätta jobba med utställningen om Jan Troell. Vi är dessutom engagerade i flera andra projekt och planerar ett fullmatat verksamhetsår 2021. Vi vill vara en källa till stolthet och upplevas som relevanta och spännande för alla trelleborgare.