Ny återvinningsstation i Klagstorp öppnar i vår

Publicerad:

En ny återvinningsstation kommer att öppna i Klagstorp i vår efter att Trelleborgs kommun beviljat Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, bygglov för en station.

– Efter ett gott samarbete med Trelleborgs kommun har vi nu lyckats hitta en ny yta för en återvinningsstation i Klagstorp, säger Kerstin Wärn, regionchef på FTI.

Den tidigare återvinningsstationen på Byggmästaregatan i Klagstorp togs bort under förra året då ytan fick ett annat användningsområde. Nu har FTI fått bygglov för en ny station i Klagstorp. Förhoppningen är att återvinningsstationen ska ställas i ordning och tas i drift under våren.

Efterfrågad station

– Det känns bra att vi på nytt kan erbjuda möjligheter för boende i Klagstorp att sortera och lämna sina tidningar och förpackningar nära hemmet, vi vet att många har efterfrågat det, säger Matts Karlsson, senior advisor på kommunens VA- och avfallsavdelning. Vi vill givetvis att våra kommuninvånare ska få bästa service så att vår kommun även framöver ska kunna ligga i topp när det kommer till insamling och återvinning av avfall.

FTI kommer att ansvara för återvinningsstationen som sin egen. Företaget ser platsen för den nya stationen som resultatet av en välfungerande dialog med kommunen. Placeringen ska göra det lättare att återvinna förpackningar och tidningar.

FTI ansvarar för återvinningsstationerna

FTI ansvarar för all drift, skötsel, städning och snöröjning av samtliga återvinningsstationer i kommunen. Återvinningsstationerna är obemannade. Här kan närboende hushåll lämna pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar för återvinning.

I Trelleborgs kommun finns också tre återvinningscentraler. Kommunen driver återvinningscentralerna i Anderslöv och Smygehamn. Trelleborgs återvinningscentral drivs i Sysavs regi. Där kan du lämna grovsopor, farligt avfall, vitvaror, trädgårdsavfall och elektronikskrot. På återvinningscentralerna finns alltid personal som kan hjälpa dig till rätta. Besöket på återvinningscentralerna är kostnadsfritt. Företag och verksamheter hänvisas till Sysavs anläggning i Trelleborg.

På FTI:s webbplats kan du hitta återvinningsstationer och se när stationerna töms och städas.

På Trelleborgs kommuns webbplats kan du hitta samtliga återvinningscentraler i kommunen med information om öppettider.