Muddringsarbeten och kajrenoveringar i Gislöv och Skåre

Publicerad:

I höst inleder Trelleborgs kommun arbetet med att muddra hamnbassängerna i småbåtshamnarna i Gislöv och Skåre. I Gislöv ersätter även en ny servicebyggnad de nuvarande, och i Skåre genomförs en omfattande renovering av pirarmar i hamnen.

Småbåtshamnen i Skåre muddras under oktober månad. I samband med arbetet renoveras även kajarmarna.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Det kommunala destinationsbolaget AB Visit Trelleborg som driver, sköter och utvecklar Trelleborgs småbåtshamnar har uppdragit åt tekniska serviceförvaltningen att låta genomföra projekten.

Skåre först ut

Först ut är hamnen i Skåre där muddringsarbeten i den inre hamnbassängen är planerade att inledas 5 oktober. Bottenslam tas upp så djupet i den inre hamnbassängen återställs till ursprungliga två meter.

Muddringen av Skåres småbåtshamn kommer att pågå under fyra veckor.

– Entreprenören Svensk Sjöentreprenad utför arbetet, säger Greger Persson, kommunens samordnare för småbåtshamnarna. Vi siktar på att vara klara kring månadsskiftet oktober, november. Vi kommer också att förbättra vågklimatet i hamnen genom att anlägga nya stenslänter under vattenytan som gör vågrörelserna lugnare.

Kajarmarna renoveras

I samband med muddringen inleds också en renovering av kajarmarna i hamnen. Hela östra kajarmen ses över och förses bland annat med en ny elanläggning för båtarna. Även de båda tvärarmarna som innesluter den inre hamnbassängen renoveras. Kajrenoveringarna kommer att pågå över årsskiftet och avslutas innan småbåtssäsongen startar i vår.

– Vi gör det för att kajarmarna är uttjänta, säger Greger Persson. Stålsponten på insidan av kajen är rostig så vi kommer att slå en ny spont utanpå den gamla. Plåten som täcker kajarmarna blästras och målas.

Båtupptagning inför hamnrenoveringen sker 3 oktober. Skåre båtklubb har informerats. Under arbetet kommer kajområdet att hållas avspärrat för allmänheten. Yrkesfisket ska däremot kunna fortgå.

– Muddringen sker dagtid från måndag till lördag och det kommer innebära en hel del lastbilstrafik i området. 3 500 kubikmeter muddringsmassor tas upp, cirka 5 000 ton. Mellan 125 och 150 lastbilar med släp kommer att trafikera hamnen.

I småbåtshamnen i Gislövs läge ska totalt omkring 25 000 kubikmeter bottenslam muddras i den inre hamnbassängen. Ett nytt servicehus kommer också att byggas.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Gislövs hamn muddras från november

När muddringen i Skåre är avslutad går arbetet vidare i Gislövs hamn. Halva innerbassängen muddras före årsskiftet, andra halvan under våren 2021.

– Även i Gislöv ska vi vara klara till säsongsstarten. Vi muddrar i två etapper eftersom Gislövs hamn är stor. Totalt ska vi ta upp 25 000 kubikmeter bottenmassor, så det kommer att bli mycket lastbilstrafik här också, om vi inte kan forsla schaktmassorna på pråmar över havet.

Schaktmassorna fraktas till en deponi utanför Vänersborg i Västergötland.

Nytt servicehus byggs

I Gislövs hamn låter kommunen också riva de båda äldre servicehusen för i första hand båtägare och båtgäster. Ett helt nytt, större servicehus uppförs på samma plats.

– De gamla är slitna och ofräscha, men nu blir det bland annat en ny fin toalett. Förhoppningsvis ska byggnaden vara klar någon gång under hösten.