Medborgarförslag - så går det till

Publicerad:

Som folkbokförd i Trelleborgs kommun kan du när som helst lämna medborgarförslag. Om ditt förslag stöds av minst 50 personer går det vidare till kommunfullmäktige. På sammanträdet i går fanns till exempel sex medborgarförslag på dagordningen.

Som folkbokförd i kommunen kan du lämna medborgarförslag.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Ett medborgarförslag är en idé eller ett förslag från dig som bor i kommunen eller som berörs av dess verksamhet. Det ger dig möjlighet att påverka det som är viktigt för dig.

Så här går det till

 • Du har ett förslag som handlar om kommunens verksamhet, alltså det som kommunen kan besluta om. Det är bland annat stadsplanering, miljö, turism, näringsliv, socialtjänst, vård och omsorg, barnomsorg och skola samt kultur- och fritidsverksamhet.
 • Du lämnar ditt förslag via ett formulär som finns på kommunens webbplats.
 • Ditt förslag granskas och om det godkänns publiceras det så att andra kan rösta.

Mer information om medborgarförslag

Lämna medborgarförslag/rösta på inkomna medborgarförslag (självbetjäningssida)

Vad händer med ditt förslag?

Om ditt medborgarförslag efter 30 dagar fått minst 50 röster överlämnas det till kommunfullmäktige som beslutar vilken nämnd som ska hantera ärendet. Du får veta var ditt förslag kommer att hanteras och blir också inbjuden att närvara vid det sammanträdet.

Om ditt medborgarförslag efter 30 dagar fått färre än 50 röster lämnas det utan åtgärd.

Medborgarförslag i kommunfullmäktige

När kommunfullmäktige hade sitt sammanträde i måndags fanns sex medborgarförslag på dagordningen.

 • Pumptrack till Dalabadets grusplan
  – Förslaget fick 149 röster och ska nu besvaras av teknisk servicenämnd.
 • Hastighetsmarkering i gatan
  – Förslaget fick 64 röster och ska nu besvaras av teknisk servicenämnd.
 • Utegym i Östervångsparken
  – Förslaget fick 208 röster och ska nu besvaras av teknisk servicenämnd.
 • Hantverk på Rådhusplatsen
  – Förslaget fick 70 röster och ska nu besvaras av kommunledningsförvaltningen.
 • Park/lekplats i Skegrie
  – Förslaget fick 143 röster och ska nu besvaras av teknisk servicenämnd.
 • Porrfilter på Trelleborgs alla kommunala skolor, förskolor, bibliotek och wifi-nätverk
  – Förslaget fick 305 röster och ska nu besvaras av kommunledningsförvaltningen.

Läs medborgarförslagen på webben

Du kan läsa dessa och andra medborgarförslag i sin helhet på kommunens webbplats