Mats Linderholm ny förvaltningschef för teknisk serviceförvaltning

Publicerad:

Idag fattade Trelleborgs kommunstyrelse beslut om att Mats Linderholm blir ny förvaltningschef för teknisk serviceförvaltning.

I Trelleborgs kommun har Mats Linderholm tidigare tjänstgjort som chef för dåvarande serviceförvaltningen samt som fastighetsstrateg. Hösten 2019 tillträdde han sin nuvarande tjänst på ett tillförordnande.

– Mats har en fantastisk kompetens och en gedigen erfarenhet inom kommunen av såväl service som fastighetsfrågor. Det känns tryggt att Mats tar vid och fortsätter det viktiga utvecklingsarbete som påbörjats på teknisk serviceförvaltning, säger kommundirektör Fredrik Geijer.

Teknisk serviceförvaltning ansvarar för att fullgöra sin nämnds uppgifter för frågor som trafikens infrastruktur, väghållning, allmän platsmark, avfallshantering, vatten och avlopp, samt kommunens markreserv. Till förvaltningens ansvarsområde hör även intern service till övriga förvaltningar som lokalförsörjning och fastighetsförvaltning, IT-frågor och lokalvård.

Mats Linderholm tillträder tjänsten med omedelbar verkan.