Markant ökning av antalet smittade i Trelleborgs kommun

Publicerad:

Senaste veckan konstaterades 444 nya fall av covid-19 i Trelleborgs kommun, vilket är mer än Skånesnittet. Även om antalet smittade har ökat mycket är det drygt fem procent av kommuninvånarna som är smittade.

När Region Skåne jämför länets kommuner presenteras antalet smittade i förhållande till antalet kommuninvånare. På så sätt blir siffrorna jämförbara mellan kommunerna. Enligt senaste veckans statistik ligger Trelleborg mycket högt i statistiken för Skåne med 977 antal smittade per 100 000 invånare. Det innebär att smittan har ökat markant.

Då vården för tillfället är mycket ansträngd måste vi alla hjälpas åt för att bromsa smittspridningen. Region Skåne uppmanar alla att endast umgås med den närmaste kretsen, hålla avstånd till andra och undvika platser där det förekommer trängsel.

Skärpta nationella råd på 1177.se.

Liten andel av invånarna som är smittade

Även om Trelleborgs kommun ligger högt när det gäller antal nya covid-19-fall är det endast drygt fem procent av kommuninvånarna som är smittade. Det motsvarar 2 468 personer av kommunens drygt 45 000 invånare.

Region Skåne uppdaterar informationen om antalet smittade i Skåne varje vecka.

Region Skånes lägesbild.