”Ljusare tider” - Framtids- och innovationsdag 2021

Publicerad:

Den 19 mars 2021 blir en Framtids- och innovationsdag i Trelleborg. Temat för dagen är ”Ljusare tider”.  Dagen ska kännetecknas av ett tillsammans-arbete, där kommunens olika förvaltningar och bolag samt näringsidkare aktivt medverkar. Redan under 2020 fanns långt gångna planer för en sådan dag, men när pandemin kom sköts planerna fram ett år.

Smygstart på Stadsmiljöprogrammet den 20 mars 2020 – Installationer i stadsparken - bänkar i en ny färgskala och accentbelysning som lyste upp grönska, konst och byggnader.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

För en god livskvalitet åt alla

Syftet är att samlas kring kommunens vision ”Trelleborgs kommun ska vara en framgångskommun med hög livskvalitet och en långsiktigt hållbar tillväxt” och de tre beslutade inriktningsmålen för 2020-2023: tryggt och säkert samhälle, barn och ungas uppväxtvillkor och utvecklingsmöjligheter samt attraktivt näringsliv.

Medskapande för framtid och innovation

Förhoppningen är att öppna upp för ett aktivt och brett medskapande kring framtid och innovation i Trelleborgs kommun och att programmet för dagen ska involvera och inspirera medborgare och besökare i Trelleborg.

I pandemins spår planeras digitala aktiviteter och/eller aktiviteter utomhus. En projektgrupp arbetar med att knyta samman aktörer och genomföra dagen. En ungdomsgrupp bestående av elever från olika program på gymnasiet kommer att medverka i planering, genomförande och uppföljning av Framtids- och innovationsdagen.

Anitha Ljung, klimatstrateg, och Maria Glawe, förstelärare och speciallärare, håller samman planerna för dagen.

– Det gäller att lyfta fram och visa upp redan pågående utvecklingsarbete, allt det positiva och innovativa som redan görs på olika håll för hållbar förnyelse, säger Anitha Ljung.

Maria Glawe lägger till:

– Det är viktigt att framhäva vårt gemensamma arbete för att stärka barns och ungas aktiva medskapande i stadens utveckling. Kommunens långsiktiga arbete med barnkonventionen ska genomsyra alla verksamheter.

Planerade aktiviteter

En del aktiviteter för dagen är redan planerade. Poesifestivalen blir i år ett digitalt event. Poeten Emil Jensen underhåller. Det planeras också för en repris av den uppskattade poesivandringen i staden som sker i samspel med Citysamverkan.

Andra exempel ur det preliminära programmet är digital kulturskola, information om vätgas och el-bussar, digital guidad tur i Trelleborgs hamn, hemma-challenge för barn och unga exempelvis kring klimatförändringar, framtidens skolmat samt digitalt inspirationsseminarium om arbetsmarknad och utbildning.

Det fullständiga programmet kommer att presenteras längre fram.

Tillsammans blickar vi nu mot ljusare tider med en Framtids- och innovationsdag som kan samla och inspirera hela Trelleborg!