Lättare att nå byggbranschen när mark ska säljas

Publicerad:

Trelleborgs kommun har varit med och tagit fram en ny digital plattform, där samtliga kommuner kan nå hela Sveriges bygg- och fastighetsbransch på ett enkelt sätt. Under tisdagen lanserades det digitala verktyget Markanvisning.se, som utvecklats med hjälp av Vinnova, Göteborgs stad och Trelleborgs kommun.

Stöder både byggbransch och kommuner

Tjänsten riktar sig både till kommuner som vill attrahera byggbolag och fastighetsutvecklare samt till aktörer inom byggsektorn som letar offentlig mark att bygga på. Användaren ser helt enkelt en Sverigekarta med nålar där det finns aktuella markanvisningar. Även beslutade markanvisningar med motivering kommer att vara tillgängliga.

Mårten Olsson som är mark- och exploateringschef på Trelleborgs kommun och som deltagit i samarbetet för att ta fram plattformen förklarar vad en markanvisning är:

– En markanvisning är när kommunen säljer mark till någon som mot krav lovar att uppföra en byggnad eller annat på marken. En markanvisning som avses i detta projekt, regleras genom någon form av jämförelseförfarande, det vill säga att exploatörer och byggaktörer får presentera vad de vill bygga och sedan väljer kommunen det som vi tycker är bäst.

Når hela landet

Den nya plattformen samlar och publicerar marktilldelningar från hela landet. Med Markanvisning.se behöver Sveriges byggaktörer bara vända sig till en plats för att hitta aktuella projekt. När markanvisningarna presenteras enhetligt blir det enklare för företagen att prioritera och förstå vilka projekt de har störst chans att få. Byggaktörer kan också skapa bevakningar utifrån affärsidé och geografiskt fokus.

Underlättar administration

Trelleborg, som är en kommun i utveckling med flera stora stadsutvecklingsprojekt som sträcker sig över många år, kan få god använding av Markanvisning.se framöver.

– Kommunen vill i ett första steg säkerställa att vi når ut till alla intresserade byggaktörer. Vi tror också att plattformen underlättar och minskar vår administration och ger kommuner en chans att lära sig av varandra, säger Mårten Olsson.

Aktuella markanvisningar i Trelleborg just nu är Kvarteret Badhuset, Kvarteret Bollen och Pilevallsområdet.

Plattformen Markanvisning.se