Kommunledningen tar nästa steg i utvecklingsarbetet

Publicerad:

Genom att fokusera på kvalitet och utveckling ska kommunledningsförvaltningen i Trelleborgs kommun bidra till en tydligare styrning – av hela kommunkoncernen. Bo Carlbark tillträder idag rollen som biträdande kommundirektör.

Bo Carlbark blir biträdande kommundirektör i Trelleborgs kommun.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Rekryteringen av Bo Carlbark, som sedan tidigare är VD för Trelleborg Rådhus AB, tydliggör den samlade styrningen av såväl kommun som kommunkoncern.

– Bo kan, i rollen som biträdande kommundirektör tillsammans med uppdraget som VD för Trelleborg Rådhus AB, på ett effektivt sätt arbeta för att stärka det samlade ledningsuppdraget och samarbetet mellan koncern och kommun, säger kommundirektör Fredrik Geijer.

För ett år sedan genomförde kommunen en större organisationsförändring med syftet att stärka arbetet med styrning, stöd och uppföljning. Det innebar bland annat att avdelningar inom kommunledningsförvaltningen slogs samman. Ekonomichef Bo Carlbark gick då in som avdelningschef för Kvalitet- och resursutveckling som under året arbetat mycket med sina interna processer, men även med att tydliggöra hur de olika funktionerna stöttar övriga förvaltningar i kommunen.

– Arbetet som vi gjort tar jag med mig in i rollen som biträdande kommundirektör, för att skala upp så att vi kan arbeta vidare med det på ett förvaltningsövergripande plan. Om vi ska leva upp till målsättningen om styrning, stöd och uppföljning behöver vi fortsätta, och intensifiera, vårt processorienterade arbetssätt, säger Bo Carlbark.

Fokus på kvalitet och utveckling

Ett exempel på ett område där olika funktioner inom kommunen och bolagen behöver arbeta över gränserna är digitalisering. Bolag och förvaltningar har olika utmaningar, men genom att arbeta tillsammans kan alla dra nytta av varandras kunskaper och kompetens.

– Under våren har coronapandemin upptagit en stor del av vår tid och flera delar av vår förvaltning har arbetat intensivt med insatser utöver sina ordinarie uppdrag. Nu är det är viktigt att vi fortsatt har fokus på kvalitet och utveckling. I det arbete är rollen som biträdande kommundirektör viktig och jag ser fram emot att arbeta med dessa frågor tillsammans med Bo, säger Fredrik Geijer.

– Med Bo som biträdande kommundirektör fortsätter och stärker vi kommunens framgångsrika arbete med att skapa en tydlig och väl sammanhållen kommunkoncern, med betoning på en, fortsätter Fredrik Geijer.

Delar upp arbetet

Precis som tidigare ska kommundirektören och biträdande kommundirektören dela upp arbetet mellan sig. Bo Carlbark har fokus på det interna arbetet, medan Fredrik Geijer arbetar direkt mot politiken, med strategisk utveckling samt med externa uppdrag.

Bo Carlbark lämnar uppdraget som avdelningschef för Kvalitet- och resursutveckling, men blir kvar som ekonomichef och VD för kommunkoncernbolaget Trelleborg Rådhus AB. Samtidigt blir Bo Carlbark chef för avdelningen Ledningsstöd inom kommunledningsförvaltningen.

Mari-Louise Ekelund går in som tillförordnad avdelningschef för Kvalitet- och resursutveckling från och med 7 september.