Kommunala verksamheter fortsatt stängda - men öppning för fritidsaktiviteter

Publicerad:

Med stöd av regeringens rekommendation har Trelleborgs kommun idag beslutat att öppna upp idrottshallar för föreningarnas fritidsaktiviteter. Ingen förändring avseende andra stängda kommunala verksamheter.

Med stöd av regeringens rekommendation har Trelleborgs kommun idag beslutat att öppna upp idrottshallar för föreningarnas fritidsaktiviteter. Övriga kommunala verksamheter som varit stängda på grund av coronaviruset fortsätter att vara stängda.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Flera kommunala verksamheter har hållits stängda sedan regeringen skärpte restriktionerna i slutet av december. Efter att regeringen den 21 januari justerat sin rekommendation har kommunens ledningsgrupp beslutat att öppna idrottshallar, ishallen och badhuset för föreningsverksamhet.

– Vi följer rekommendationen för att ge möjlighet till rörelse, träning och kulturutövande. Vi vet att det är viktigt för den fysiska och sociala hälsan, inte minst under pågående pandemi, säger kommundirektör Fredrik Geijer.

Kommunen kommer att öppna idrottshallar, ishallen och badhuset för föreningsverksamhet så fort som möjligt. För barn födda 2005 och senare gäller max 1 person/10 kvadratmeter. För övriga gäller max åtta personer samt krav på anpassningar i enlighet med riktlinjer, rekommendationer, föreskrifter och covid-19-lagen.

I övrigt ska merparten av de kommunala verksamheter som i nuläget är stängda för besök fortsätta att vara det.

– Vi ser att smittspridningen är fortsatt hög i kommunen. Därför måste vi ta ansvar och fatta det här beslutet som ett led i arbetet med att minska trängsel och fysiska möten, säger Fredrik Geijer.

Beslutet, som gäller tills vidare om inget annat anges, innebär att:

  • Kommunala idrottshallar, inklusive ishallen, är endast öppna för föreningsverksamhet.
  • Badhuset är endast öppet för skolans simundervisning samt föreningsverksamhet.
  • Kulturskolan fortsätter med distansundervisning.
  • Fritidsgårdar för ungdomar fortsätter att bedriva verksamhet utomhus samt att personalen jobbar med fältarbete.
  • Öppna förskolan i Anderslöv och Smygehamn samt de kommunala verksamheterna på familjecentralen Bryggan är stängda. Bryggan erbjuder digitalt kafé.
  • Biblioteken är stängda för fysiska besök, men erbjuder take away-lån.
  • Trelleborgs museum och Trelleborgen är stängda för besök men erbjuder digitala visningar.
  • Kommunens träffpunkter för äldre är stängda. Detta gäller Akka och Myran i Trelleborg samt Gröningen i Anderslöv.
  • Kundtjänst i rådhuset tar endast emot bokade besök.

Parallellt har Trelleborgs kommun även beslutat att elever på högstadiet och gymnasiet succesivt ska återgå till undervisning i skolans lokaler från och med 1 februari.

Besöksförbud på särskilt boende

Sedan tidigare har Folkhälsomyndigheten beslutat om ett tillfälligt besöksförbud på särskilt boende i Trelleborgs kommun. Beslutet gäller samtliga boenden i kommunen, även de privata, och till och med 2 februari.