Infrastruktursatsning skapar fastighetsvärden på 4-6 miljarder

Publicerad:

Trelleborgs kommuns planer på infrastruktursatsningar i form av ny ringväg och hamninfart kommer att innebära en befolkningsökning med drygt 10 000 invånare fram till 2040. Dessutom skapas fastighetsvärden på upp emot 6 miljarder kronor.

Visionsbilden visar hur de framtida stadsdelarna kan se ut. Copyright: EG Architects.

Fotograf: EG Architects

Det framkommer i en nyttoberäkning som visar på ekonomiska förutsättningar för sammanhållen stadsutveckling i Trelleborg genom att bygga en östlig ringväg och en östlig hamninfart.

Enligt beräkningen skapas fastighetsvärden i ett intervall mellan 4 och 6 miljarder kronor i dagens prisnivå, samt en befolkningsökning med drygt 10 000 invånare fram till 2040.

Stora utvecklingsmöjligheter

Nyttoberäkningen är gjord av nationalekonomerna professor Johan Klaesson och ekonomie doktor Lars Pettersson vid Jönköpings Internationella Högskola.

– Väldigt intressant och mycket bekräftande för kommunen att vi får stöd av vetenskap och ekonomihögskola för vår framtida planering. Trelleborgs utvecklingsmöjligheter har ju alltid varit väldigt stora och nu får vi dessutom ett akademiskt kvitto på de satsningar som vi gör. Väldigt glädjande, säger Mikael Rubin, kommunstyrelsens ordförande.

Seminarium om nyttoberäkningen

Nyttoberäkningen presenterades och diskuterades på torsdagen under ett digitalt seminarium där bland andra professor Johan Klaesson och ekonomie doktor Lars Pettersson deltog tillsammans med representanter från Trelleborgs Hamn, privata näringslivet och Kriminalvården.

Se seminariet

Delar av projektet Kuststad 2025 är medfinansierat av EU.

Fotograf: EU