Informationsmöten om Kriminalvårdens etablering i Trelleborg livestreamas

Publicerad:

Trelleborgs kommun bjuder in till två informationsmöten om den planerade kriminalvårdsanläggningen i östra Trelleborg. Det blir två digitala möten med olika inriktning som båda hålls i kväll onsdagen den 27 januari. Första mötet om detaljplanen startar klockan 17.30. Det andra mötet där representanter för Kriminalvården deltar startar klockan 18.30. Intresset för att ta del i mötena är stort, varför de också kommer att livestreamas och finnas att tillgå i efterhand.

Deltag i de båda mötena via denna länk:

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/83110655956?pwd=dmRPcTEvS2ZvY0VqUlNOb3E2NFRYUT09

Meeting ID: 831 1065 5956

Passcode: 464941

Antalet mötesdeltagare är begränsat till 100 användare.

Livestreamning eller eftersändning

De båda mötena kommer också att livestreamas och kan följas under mötets gång eller i efterhand.

Länk till livestream: http://www.youtube.com/watch?v=GWIlL35a3XU

Möte om detaljplanen

Det inledande mötet startar klockan 17.30 och beräknas pågå i 45 minuter. Detta möte handlar om detaljplan 269, som ligger ute för samråd fram till den 15 februari. Detaljplanen gäller fastigheten Dalköpinge 2:1 med flera och syftet med den är att möjliggöra för kriminalvårdsanläggning och utbyggnad av växthusanläggning.

Under mötet berättar kommunens planarkitekter om de planerade lösningarna för byggnader, trafik och annan infrastruktur och tankarna bakom. Även representanter från kommunstyrelsen deltar i mötet.

Ta del av förslaget till detaljplan

Möte om etableringen tillsammans med Kriminalvården

Det andra mötet startar klockan 18.30 och beräknas pågå i 45 minuter. I detta möte kommer representanter för Trelleborgs kommunstyrelse tillsammans med tjänstepersoner som ansvarar för etableringen av kriminalvårdsanläggningen att delta.

Även representanter från Kriminalvården deltar i mötet och tillsammans svarar de på frågor, som inte är kopplade till detaljplanen, om vad etableringen av kriminalvårdsanläggningen kan innebära för staden.

Kriminalvårdens webbplats med frågor och svar om etableringen i Trelleborg

Bakgrund

I juni 2020 skrev Kriminalvården och Trelleborgs kommun under en avsiktsförklaring, med syfte att det ska byggas en större anstalts- och häktesanläggning i kommunen. Etableringen kommer att leda till fler än 300 nya arbetstillfällen inom ett flertal yrkeskategorier. Samråd för detaljplanen för det aktuella området pågår 18 januari till 15 februari 2021.

Läs mer om etableringen av kriminalvårdsanläggningen i Trelleborg.

Kriminalvårdsanläggningen planeras att ligga i östra delen av Trelleborg.