Hjälp till dig som har bekymmer med beroende

Publicerad:

Kommunen kan erbjuda flera insatser för dig som har missbruksproblem. Det finns även möjlighet till stöd för anhöriga.

Trelleborgs kommun kan erbjuda flera insatser för dig som har missbruksproblem. Det finns även hjälp att få för dig som är anhörig.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

– Upplever du din konsumtion av alkohol, droger eller spel om pengar som bekymmersam? Har den kanske ökat under semestern eller i samband med ökad isolering och hemarbete i samband med coronapandemin? Vi kan bidra med råd och stöd och har många olika insatser för dig med missbruk och beroende, säger Helen Andersson, chef för beroendeenheten i Trelleborgs kommun.

Om du är bekymrad för någon anhörig finns också hjälp att få. Det finns särskilda anhörigprogram som du kan anmäla dig till (direkt på vår webbplats) där du får träffa andra som lever eller har levt i en liknande situation.

Kontakt och mer information

Du når beroendeenheten via kommunens växel, 0410-73 30 00, eller e-post: beroendeenheten@trelleborg.se

Läs mer om verksamheten på vår webbplats

Anmäl dig till anhörigprogram