God tillgång till skyddsutrustning i Trelleborgs kommun

Publicerad:

Tillgången till skyddsutrustning för kommunens personal inom vård och omsorg ligger på en bra nivå. Detta står klart efter att Trelleborgs kommun genomfört en omfattande inventering av förråden.

En säkrad tillgång till långärmade skyddsförkläden, mun- och andningsskydd, handskar och visir är mycket viktig för att kommunerna ska klara sina omsorgsuppdrag under coronapandemin. Därför har Trelleborgs kommun genomfört en omfattande intern inventering av befintliga förråd, och samtidigt sökt nya vägar för att hitta utrustning.

– Vi har upphandlade avtal för den här typen av material sedan tidigare, men i de här tiderna räcker inte våra ordinarie kanaler, säger kommunens upphandlare Carina Grönlund. Mycket av den utrustning vi behöver går inte att köpa in på vanligt sätt just nu.

Tillsammans med kollegan Catharina Nordmark har Carina Grönlund arbetat för att säkerställa nya leveransvägar för den händelse att coronasituationen skulle förvärras i Trelleborg.

– Igår kunde vi konstatera att vi har den utrustning vi behöver i Trelleborg för en tid framöver, och mycket är på väg in de närmaste veckorna.

Vid inventeringen har kommunen gjort en analys av vilken skyddsmateriel som redan finns i lager och vilka artiklar som kan vara en bristvara. Inventeringsarbetet har också handlat om att säkra kanaler för leverans i ett scenario där kommunen kan behöva införskaffa ny utrustning snabbt.

– Som kommun har vi ett ansvar att ta hand om den här frågan och det är helt naturligt att vi gör den här genomgången, säger Trelleborgs kommuns säkerhetschef Malin Ekblad. Det känns bra att vi har säkerställt att vi har tillräckligt med utrustning i nuläget.

För kommundirektör Fredrik Geijer är beskedet om en god tillgång på skyddsutrustning glädjande.

– Det är mycket tillfredställande att vi har fått kvitto på att vi har en god lagerhållen beredskap och dessutom upprättade leveranskedjor för påfyllnad av skyddsutrustning och förbrukningsvaror över tid, säger han. Det ger en trygghet för kommunledningen men framför allt för vår personal att vi inte behöver oroa oss för att vi saknar utrustning för att fullgöra vårt arbete.