Gång- och cykelväg i Smygehamn försenas på grund av pandemin

Publicerad:

Kommunens bygge av en ny gång- och cykelväg runt ”fågelvägarna” i västra Smygehamn försenas. Först i februari 2021 beräknas arbetet vara klart. Anledningen är coronapandemin.

Kartbild över den planerade gång- och cykelbanan i västra delen av Smygehamn.

Fotograf: Trelleborgs kommun

Projektet som startade i våras beräknades inledningsvis vara klart efter sommaren. Efter leveransproblem på grund av covid-19 har Trelleborgs kommun tvingat flytta fram beräknat slutdatum till februari.

– Vår entreprenör Skanska har kontaktat oss och meddelat att leveransen av belysningsstolpar och armaturer kommer att bli försenad, säger Jimmy Bengtsson, belysningsingenjör i Trelleborgs kommun. Vi skulle fått leveransen under vecka 49, men på grund av situationen med covid-19 i framför allt Italien blir man tvungna att skjuta fram leveransdatum.

Coronapandemin har påverkat många producenter av belysningsutrustning som stolpar och armaturer då tillverkningen i flera fall är lokaliserad till fabriker i Italien och Tyskland. Enligt Jimmy Bengtsson innebär pandemin mindre personalstyrkor i fabrikerna och färre personer i transportleden.

För projektet i Smygehamn är omkring 40 belysningsstolpar beställda.

– Vi beställde armaturerna redan i augusti. Detta är det första projektet där vi först fått en leveranstid, som dessutom var lång, som sedan blivit framflyttad ytterligare.