Fullmäktige sammanträder med start klockan 16

Publicerad:

I dag samlas kommunfullmäktige för höstens första sammanträde. På dagordningen finns bland annat ärenden som rör avsiktsförklaringar med Trafikverket och Kriminalvården samt frågan om folkomröstning gällande hamninfarten. Sammanträdet inleds klockan 16 och kan följas direkt.

Kommunfullmäktige fattar nya beslut med start i dag klockan 16.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

I dag ska kommunfullmäktige avgöra om det blir folkomröstning eller inte när det gäller hamninfarten i Trelleborg. Ett folkinitiativ som väckts har fått den mängd namnunderskrifter som krävs för att frågan om folkomröstning ska behandlas i fullmäktige. Om minst två tredjedelar av ledamöterna röstar mot förslaget om att genomföra en folkomröstning blir det heller ingen sådan.

I somras skrev Kriminalvården och Trelleborgs kommun under en avsiktsförklaring med syfte att det ska byggas en större anstalts- och häktesanläggning i kommunen. Ärendet behandlades den 2 september av kommunstyrelsen som nu föreslår fullmäktige att godkänna avsiktsförklaringen som underlag för fortsatt planering.

Detsamma gäller för den avsiktsförklaring som Trelleborgs kommun och Trafikverket skrev den 2 april avseende samverkan kring åtgärder med anledning av flytt av Trelleborgs hamn. Kommunfullmäktige föreslås i dag att godkänna avsiktsförklaringsavtalet.

Mer information

Hela ärendelistan för dagens kommunfullmäktige

Följ sammanträdet direkt via webb-tv