Fullmäktige beslutade om budget och nybygge

Publicerad:

Kommande års budget och detaljplanen för gamla Casablancatomten, vid Stortorget och Stadsparken, var uppe för debatt och beslut på måndagens kommunfullmäktige.

Kommande års budget stod på dagordningen när kommunfullmäktige hade sammanträde i dag.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

En lång budgetprocess landade i dag när kommunfullmäktige fastställde budgeten för kommande år. Basen för budget 2021 är nämndernas ramar för 2020. Därefter tillkommer bland annat prisindexjustering och ett generellt effektiviseringskrav på 0,5 procent. Under den politiska beredningen har nämnderna fått både riktade besparingsåtgärder och ramförstärkningar. Totalt landar ramen för nämnderna på närmare 2,4 miljarder kronor.

Nybygge i centrala Trelleborg

Detaljplanen för nybygge i centrala Trelleborg klubbades. Ett sex- och ett tiovåningshus ska nu byggas på platsen. Byggnaderna ska rymma bostäder och lokaler för centrumverksamhet. I september godkände samhällsbyggnadsnämnden detaljplanen och i början av november behandlades ärendet av kommunstyrelsen som föreslog fullmäktige att godkänna detaljplanen.

Fyrverkerier på nyår

Användandet av fyrverkerier kommer att vara tillåtet under kortare tid jämfört med tidigare. Frågan togs upp i en motion och fullmäktige beslutade att gå på linjen att minimera tidsfönstret. I år blir det tillåtet med fyrverkerier mellan 23.45 och 00.15.

Det innebär samtidigt att kommunens lokala ordningsföreskrifter ändras. Där har det tidigare framgått att fyrverkerier är tillåtet mellan 16.00 på nyårsafton och 04.00 följande dag.

Medborgarförslag

Ett flertal medborgarförslag landade på fullmäktiges bord sedan förslagen samlat in tillräckligt många röster för att gå vidare i processen. Skatepark, lekplats, tågstation, cykelvägar, belysning och trafikljus är några ämnen som fanns bland förslagen som presenterades. Förslagen skickas nu till berörd nämnd för vidare hantering.

Mer information

Hela dagordningen med ärendeunderlag