Folkomröstning om hamninfarten i samband med valet 2022

Publicerad:

Måndagens kommunfullmäktige mynnade ut i att det ska hållas en folkomröstning när det gäller hamninfarten i Trelleborg. Eftersom färre än två tredjedelar av ledamöterna i kommunfullmäktige röstade emot genomförandet av en folkomröstning ska folkomröstningen nu äga rum.

Kommunal folkomröstning om hamninfarten ska genomföras sedan frågan varit uppe i kommunfullmäktige.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Bakgrunden är att det folkinitiativ som väckts fick den mängd namnunderskrifter som krävs för att frågan om folkomröstning skulle behandlas i fullmäktige. För det krävs minst tio procent av de röstberättigade i kommunen och antalet godkända namnunderskrifter i folkinitiativet motsvarar 11,9 procent av de röstberättigade.

När kommunfullmäktige hade höstens första sammanträde på måndagen var frågan uppe för debatt och beslut. Fullmäktige beslutade att folkomröstning ska äga rum och att den ska genomföras i samband med ordinarie val 2022.

Mer information

Läs om kommunala folkomröstningar på Valmyndighetens webbplats

Lag (1994:692) om kommunala folkomröstningar

Övrigt från dagens kommunfullmäktige

Samverkansavtalet mellan Kriminalvården och Trelleborgs kommun, som skrevs under av parterna i somras, godkändes av fullmäktige. Det är ett led i den fortsatta planeringen med att bygga en större anstalts- och häktesanläggning i kommunen. Kriminalvården har under helgen och i anslutning till fullmäktiges sammanträde haft en trailer på plats i Trelleborg för att skapa en ökad inblick i verksamheten inför etableringen i Trelleborg.

Kommunfullmäktige beslutade också att godkänna avsiktsförklaringen mellan Trelleborgs kommun och Trafikverket som skrevs tidigare i år avseende samverkan kring åtgärder med anledning av flytt av Trelleborgs hamn.