Ett steg närmare nybygge i centrala Trelleborg

Publicerad:

Ett sex- och ett tiovåningshus kan snart bli verklighet vid Stortorget och Stadsparken i centrala Trelleborg. Detaljplanen behandlades på kommunstyrelsen i dag och går nu vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Markeringen visar planområdet.

Detaljplanen rör gamla Casablancatomten i kopplingen Nygatan, Stortorget och Stadsparken. Planförslaget gör det möjligt att bygga ett sex- och ett tiovåningshus. Byggnaderna ska rymma bostäder och lokaler för centrumverksamhet.

I september godkände samhällsbyggnadsnämnden detaljplanen och i dag var frågan uppe på kommunstyrelsens bord. Förslaget, som nu skickas till kommunfullmäktige, är att anta detaljplanen.

Mer information om detaljplanen

Användandet av fyrverkerier

I en motion har användandet av fyrverkerier i Trelleborgs kommun tagits upp. Kommunstyrelsen vill gå vidare med förslaget att minimera tidsfönstret för när fyrverkerier ska tillåtas. Förslaget innebär att det ska vara tillåtet med fyrverkerier mellan 23.45 och 00.15. Det skulle också leda till en ändring i kommunens lokala ordningsföreskrifter där det i dag står att fyrverkerier är tillåtet mellan 16.00 på nyårsafton och 04.00 följande dag.

Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Kommunens tomtkö

Ett annat ärende som skickas vidare för avgörande i fullmäktige rör kommunens tomtkö. Syftet med tomtkön är att erbjuda fribyggartomter till privatpersoner för eget byggande. Förslaget är nu att avskaffa tomtkön och i fortsättningen sälja fribyggartomter via auktoriserad mäklare. Det beslutet ska i så fall inte påverka de tomter som just nu är i en pågående försäljningsprocess och inlagda i tomtkön som kommande objekt.

Självkörande bussar

Kommunstyrelsen godkände en rapport som rör självkörande bussar i Trelleborg. En utredning presenterar två linjer som anses vara lämpliga att testa. Centrumlinjen går från Trelleborgs C till lasarettet med hållplatser även vid biblioteket och i höjd med Algatan. Akkalinjen går längs med vänstra sidan av Nils Holgerssons väg norrut via hållplats Akka och vidare till Täppans äldreboende. Förslaget om en linje till rättspsykiatriskt centrum anses däremot vara för lång.

Nästa steg i ärendet är att ta fram en åtgärds- och kostnadsplan för ett femårigt självkörande bussar-projekt. Senast i januari 2021 ska planen presenteras för kommunstyrelsen. Kostnader och förutsättningar samt alternativ för busstrafik mellan Trelleborgs C och rättspsykiatriskt centrum ska också utredas senast i januari 2021.