Barnen på Klagstorps förskola har lämnat in förslag till En miljon idéer om nya lekredskap till lekplatsen i Klagstorp.

Fotograf: Catarina Axelsson-Lindow

En miljon idéer till södra landsbygdsområdet

Publicerad:

Hittills har det kommit in ett tjugotal förslag till En miljon idéers södra landsbygdsområde. Bland annat från eleverna på Klagstorps förskola, som på torsdagseftermiddagen fick möjlighet att träffa politiker från kommunen och själva berätta om sina förslag på lekredskap till lekplatsen i Klagstorp.

Alla som vill kan lämna in förslag till En miljon idéer. Sista dagen är 15 maj.

Erik Lundström, vice ordförande i Kommunstyrelsen, Lennart Höckert, oppositionsråd och Susanne Larsson, som projektleder En miljon idéer fortsatte under eftermiddagen sin rundtur och besökte fler platser och förslagsställare i det södra landsbygdsområdet. På bilden nedan är de vid Grönan utanför Klagstorp, där förslag om äventyrslekplats lämnats in.

Utegym och pilevallar

Några av de förslag som hittills kommit in handlar om hinderbanor, utegym, hundrastgårdar och gång- och cykelvägar. Andra, lite mer annorlunda idéer, är till exempel förslaget om att plantera nya pilevallar i området och att tillgänglighetsanpassa badbryggan i Beddingestrand. I den gamla fritidsbyn vid Skateholm vill Gunilla Larsson ha ett utegym och en upplyst motionsslinga, för att kunna träna ute året om.

Flera förslag blir verklighet

Kommunstyrelsen har avsatt fem miljoner kronor till fysiska investeringar i södra landsbygdsområdet under 2020. Ett förslag får kosta en miljon kronor, så minst fem av förslagen ska kunna genomföras. Inkomna förslag granskas av kommunens tjänstepersoner. Projektledare Susanne Larsson förklarar:

– Kommunens experter, framförallt personal från tekniska serviceförvaltningen, granskar förslagen så att vi ser att de är genomförbara. Till exempel måste de tänkta platserna vara på mark som kommunen har rådighet över. Förslagen ska också ingå i de gällande kriterierna för En miljon idéer.

Medborgarna röstar

I början av juni är det dags att rösta fram de förslag som ska genomföras. Det är medborgarna själva som röstar och varje person får lägga tre röster. Skälet till att varje person har flera röster är att erfarenheten visar att medborgarna oftast lägger sin första röst på sitt eget förslag. De andra rösterna fördelas mer solidariskt.

Fem miljoner kronor finns avsatta för En miljon idéer till södra landsbygdsområdet under 2020.