En miljon idéer startar i Trelleborgs norra landsbygdsområde

Publicerad:

Den 15 januari startar arbetet med årets medborgarbudget i Trelleborgs kommun. Denna gång är det kommunens norra landsbygdsområde som får möjlighet att lämna förslag till En miljon idéer. Förslagen ska gälla fysiska investeringar för miljöåtgärder, barn och ungas fritid eller äldres fritid. Fem miljoner kronor finns avsatta för medborgarnas egna idéer och önskemål.

Det norra landsbygdsområdet sträcker sig från Skegrie i väster till Gärdslöv i nordost. Fler orter som ingår är Västra Tommarp, Fuglie, Hammarlöv, Klörup, Alstad, Fru Alstad, Anderslöv och Grönby.

Arbetet med En miljon idéer startade i kommunens södra landsbygdsområde på våren 2020 och en av de drivande politikerna bakom arbetet är vice ordförande i kommunstyrelsen, Erik Lundström. Erik ser fram emot att medborgarbudgeten tas vidare till nästa område.

– Det finns flera orter inom det norra landsbygdsområdet som är utpekade i kommunens översiktsplan, så det känns kul och rätt att nu erbjuda En miljon idéer i den här delen av kommunen, säger Erik Lundström.

Tidplan

Planen för arbetet med En miljon idéer följer i stort sett arbetet från i fjol i det södra området, men en del justeringar för att förbättra processen är planerade. Så här ser tidplanen ut:

  • Förslagsinlämning: 15 januari till 15 februari 2021
  • Digital workshop kommer att hållas för Anderslöv med omnejd 19 januari, för Alstad med omnejd 26 januari och för Skegrie med omnejd 2 februari
  • Bedömning, granskning: fram till 15 april 2021
  • Röstning: 15 april till 1 maj 2021
  • Resultat: juni 2021
  • Genomförande: augusti till december 2021
  • Utvärdering: december 2021

Digital workshop och mer tid för granskning

– I årets plan har vi med digital workshop. Det hann vi aldrig få till någon i fjol, så det hoppas vi ska bidra till att skapandeprocessen kommer igång bättre, berättar Erik Lundström.

I år finns också mer tid avsatt för granskning av förslagen. Det var den största lärdomen från arbetet med förslagen i det södra området, att den delen av arbetet tar tid och inte kan stressas för att snabbt komma vidare.

Kommunens sakkunniga behöver noggrant gå igenom förslagen och ha en dialog med förslagsställarna, för att resultatet ska bli som önskat och samtidigt rymmas inom givna kriterier och budget.

Framröstade förslag blir verklighet i södra området

Bland de förslag som röstades fram i det södra området under 2020 är det ännu endast ett som genomförts fullt ut, bron över Diesbäcken i Beddingestrand, som kom på plats i november. Erik Lundström förklarar:

– De övriga fyra förslagen som röstades fram och som är beslutade att genomföras, kommer alla att bli färdigställda under våren 2021.

Granskning av förslagen och dialoger med förslagsställarna har tillsammans med upphandling dragit ut på tiden.

– Det kan också hända att vi kan genomföra fler av de framröstade förslagen i södra området, avslöjar Erik Lundström. Det ser eventuellt ut att bli en slant över när de fem första förslagen är genomförda. Nästa förslag i turordningen, som vi nu tittar vidare på, är ett utegym i Skateholm.

Bakgrund

I Trelleborgs kommuns medborgarbudget – En miljon idéer – får medborgarna rösta fram förslag på investeringar för fem miljoner kronor under ett år. Under 2020 genomfördes En miljon idéer för kommunens södra landsbygdsområde. Utgångspunkten är att avsätta resurser till investeringar, låta medborgarna vara med och lägga fram förslag till hur resurserna ska användas och därefter i demokratisk ordning rösta fram vilket eller vilka förslag som ska genomföras.

Medborgarbudget är en modell för delaktighet, som ska komplettera det goda samarbetet med föreningslivet för att nå samhällsengagemang hos ännu fler medborgare. Syftet är också att öka förutsättningarna för att investeringarna som genomförs kommer många till del.

Läs mer på www.trelleborg.se/enmiljonideer