Elevernas förslag till politikerna gav resultat

Publicerad:

Att elever inte duschar efter idrotten för att de känner sig obekväma med att duscha tillsammans med andra är ett välkänt problem på många skolor. På Pilevallskolan har dock eleverna själva löst problemet. Tack vare deras elevmedborgarförslag kan nu alla elever känna sig trygga med att duscha på skolan.

Jamila, Wahida, Nina och Benjamin på Pilevallskolan i Trelleborg är mycket glada för de nya, låsbara duschdörrarna.

Fotograf: Yana Broberg

Wahida och Benjamin som går i fjärde klass på Pilevallskolan, berättar att varken tjejerna eller killarna vill visa sig nakna inför andra och avstår därför från att duscha efter idrotten.

– Först försökte vi lösa problemet genom att hålla vakt åt varandra så att ingen annan kom in i duschrummet, men det ledde till att vi kom för sent till nästa lektion, säger Wahida.

Elevmedborgarförslag till bildningsnämnden

På ett klassråd i våras diskuterade eleverna problemet och beslöt att ta det vidare till skolans elevråd. Elevrådet bestämde då att de skulle skicka ett elevmedborgarförslag till bildningsnämnden med en önskan om att duschväggar sattes upp i duschrummen. Bildningsnämnden hörsammade elevernas önskan och strax efter skolstarten i augusti kom låsbara dörrar till duscharna på plats.

Eleverna är positivt överraskade att de fått gehör för sitt elevmedborgarförslag i bildningsnämnden.

– Först tänkte jag att man inte skulle lyssna på oss för att vi är barn, men sedan såg vi att det gick, säger Nina, som också går i fjärde klass.

Nina och hennes klasskamrater kan tänka sig att kontakta politikerna på nytt om de kommer på fler saker som de vill förbättra på skolan.

– Vi tycker att andra elever ska skicka in egna elevmedborgarförslag till bildningsnämnden för att på så sätt kunna påverka sin skola, säger Nina.

Hennes klasskompis Jamila instämmer:

– Om man vill få något ändrat så ska man kontakta politikerna och visa dem vad man vill ändra på och varför.

Stärkt elevdemokrati

Att lämna in elevmedborgarförslag via skolans rektor, till bildningsnämnden är en möjlighet för alla elever i Trelleborgs kommun sedan 2013. Syftet med elevmedborgarförslagen är att förbättra verksamheten på skolorna och stärka elevdemokratin i Trelleborgs kommun.

Från och med 2020 gäller nya riktlinjer för elevers inflytande i bildningsnämndens och förvaltningens arbete. Den nya rutinen innebär att inlämnade elevmedborgarförslag ska behandlas på bildningsnämndens presidiums nästkommande sammanträde.

– Vårt sätt att arbeta med elevmedborgarförslag ger effekt och det är mycket positivt att se, säger Lars Mikkelä (M), bildningsnämndens ordförande.

Fotnot: Duschdörrar/duschväggar är på gång att installeras på samtliga kommunala skolor i Trelleborg.