Du behövs, din insats gör skillnad, gå med i Frivilliga resursgruppen

Publicerad:

Frivilliga resursguppen (FRG) finns i många av landets kommuner och består av människor från alla samhällsgrupper och yrken.

Det spelar ingen roll om du är börsmäklare eller arbetar i butik – har du en passion för att vårt samhälle ska fungera även vid en kris kan du vara med i FRG. Förutom bränder kan det handla om översvämningar, föroreningar i dricksvattnet på orten, långvariga elavbrott eller att något annat krisläge inträffar, eller som i fallet just nu med Coronaviruset.

Det kan handla om att hjälpa till med information, evakuering, administration och andra praktiska uppgifter.

Känner du att du skulle passa i FRG och vill dra på dig vår väst och göra en insats? Tveka inte!