Distansundervisning införs för högstadieelever på kommunala skolor

Publicerad:

Elever på högstadieskolorna i Trelleborgs kommun kommer att inleda vårterminen med distansundervisning, till och med den 24 januari. Beslutet har fattats för att minska trängseln i skollokalerna och minska smittspridningen av coronaviruset.

Distansundervisning gäller från den 11 januari till den 24 januari. Undervisningen ska i första hand ske i realtid. Elever som berörs av beslutet kommer att få information via lärplattformen Unikum.

Skolan ansvarar för att erbjuda näringsriktig mat till eleverna som har distansundervisning. Därför kommer elever att kunna hämta lunch vid skolornas varuutlämning. Vårdnadshavare får specifik information om vilka skolor det går att hämta på och vid vilka tider.

Grundsärskolan och de centrala undervisningsgrupperna Gislöv och Borgen är undantagna från beslutet om distansundervisning. Eleverna vid dessa enheter ska fortsatt undervisas i skolans lokaler. Rektorerna kan också ta beslut om att låta enskilda elever ha undervisning i skolans lokaler på grund av särskilda behov.

Fler åtgärder för att minska smittspridning

  • Praon ställs in under vårterminen.
  • Elever i årskurs 6 som tar sig till annan skola för att ha sin språkvalsundervisning ska istället få den på hemskolan via fjärrundervisning, i realtid. Beslutet gäller till och med vecka 8.
  • Elever i årskurs 4-6 som har modersmål på annan skola än sin egen ska ha sin modersmålsundervisning via fjärrundervisning. Beslutet gäller till och med vecka 8.
  • Elever som åker skolbuss till och från skolan ska rekommenderas att ha munskydd på sig under färd.
  • Samtliga öppna förskolor i Trelleborgs kommun håller fortsatt stängt till och med 24 januari.

Bakgrund

Ledningsgruppen i Trelleborgs kommun fattade beslut om distansundervisning för högstadieelever efter att regeringen fredagen den 8 januari beslutat om förändringar i förordningen (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta.

Sedan tidigare har Trelleborgs kommun beslutat att gymnasieelever i Trelleborgs kommun ska få fjärrundervisning till och med den 24 januari.