Distansundervisning förlängs för högstadiet och gymnasiet

Publicerad:

Elever på kommunens högstadieskolor och gymnasiet kommer även under nästa vecka att få distansundervisning. Därefter ska eleverna succesivt återgå till undervisning i skolans lokaler genom att varva fjärrundervisning med närundervisning. Det har ledningsgruppen i Trelleborgs kommun beslutat efter rekommendation från Folkhälsomyndigheten, regeringen och Smittskydd Skåne.

Elever på gymnasiet fortsätter med distansundervisning ytterligare en vecka. Samma sak gäller för elever på kommunens högstadieskolor.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Kommunens högstadie- och gymnasieelever inledde vårterminen 2021 med undervisning på distans. Beslutet fattades för att minska risken för trängsel i skollokalerna och minska smittspridningen av coronaviruset.

Nu förlängs beslutet om distansundervisning till och med 31 januari. Från och med 1 februari ska successiv återgång till skollokalerna planeras för eleverna, både på högstadieskolorna och på gymnasiet. Varje enskild skola planerar hur detta ska genomföras, exempelvis genom att varva fjärrundervisning med växelvis närundervisning för olika årskurser.

När eleverna får distansundervisning ska det i första hand ske i realtid.

Utöver detta kan rektorerna också ta beslut om att låta enskilda elever ha undervisning i skolans lokaler på grund av särskilda behov.

Skolan ansvarar för att erbjuda näringsriktig mat till de elever som har distansundervisning. Därför kommer elever att kunna hämta lunch vid skolornas varuutlämning. Måltidsservice kommer även att fortsätta med att erbjuda grab and go-luncher, för att minska risken för trängsel.

Alla elever och vårdnadshavare som berörs får information om vad som gäller för undervisning och lunchutlämning via lärplattformarna Unikum och V-klass.