Dikter av unga i Trelleborg samlas i digital poesiantologi

Publicerad:

Under läsåret har barn och unga i Trelleborgs kommun skrivit dikter med inspiration av de 17 globala målen i FN:s Agenda 2030. Dikterna skulle ha framförts under Trelleborgs poesifestival på Världspoesidagen den 21 mars, men på grund av corona-pandemin har festivalen flyttats fram.

I väntan på årets poesifestival har Maria Glawe, projektledare för poesiprojektet Sustainable Poetry, samlat flera av dikterna från förra årets poesifestival i en digital poesiantologi.

– Poesiantologin är ett läsfrämjande initiativ som kan inspirera barn och unga att läsa, samtala och skapa. De får möjlighet att reflektera över sin samtid och framtid och de utmanas att själva ge en röst kring framtiden, säger Maria Glawe.

Både årets och fjorårets poesiprojekt har varit ett internationellt samarbete mellan lärare och elever i Sverige och andra länder.

– Med hjälp av digitala lösningar har vi samarbetat med såväl pedagoger som med barn och elever från förskolan till gymnasiet här i Trelleborg. Vi har även arbetat med lärare och elever i flera andra länder och det har bland annat resulterat i ytterligare en digital poesiantologi på engelska, berättar Maria Glawe.

Elisabeth Anagnosti, elev på Söderslättsgymnasiet, är en av eleverna som bidragit till den digitala poesiantologin. Hennes dikt ”En jämställd värld” handlar om att alla ska ha rätt att gå i skolan oavsett kön.

– Min dikt handlar om mål 4, god utbildning för alla, och mål 5, jämställdhet, i FN:s Agenda 2030. Jag valde de två målen för att skolan betyder mycket för mig, då jag vet hur det är att ha det svårt och behöva kämpa. Jag vill att alla ska ha möjlighet att gå i skolan och få så mycket hjälp de kan få, för alla kan lyckas. Själv har jag lyckats, trots svårigheter, säger Elisabeth Anagnosti.

Hon blev både stolt och glad över att få sin dikt utvald till poesiantologin.

– Jag älskar att skriva dikter, och jag vill dela med mig av något som betyder mycket för mig och få inspirera någon annan. Då vet jag att min röst gör något bra för andra, säger Elisabeth Anagnosti.

Poesiantologierna kan laddas ner kostnadsfritt från projektet Sustainable Poetrys blogg. 

Projektet Sustainable Poetry

Sustainable Poetry är ett globalt språk- och kulturprojekt där barn och unga, oavsett förutsättningar och behov, skapar poesi för en hållbar framtid. Projektet lyfter barns och ungas röster, ger hållbarhetsfrågorna en naturlig plats i skolans undervisning och stärker genomförandet av Agenda 2030.