Destinationen Smygehuk utvecklas genom nybildad stiftelse

Publicerad:

Genom en helt nybildad stiftelse ska Trelleborgs kommun arbeta för att forma besöksmålet Smygehuk till en stark nod för turism och utveckling för hela sydkusten.

Det klassiska Köpmansmagasinet i Smygehuk är en av tre fastigheter som överförs till den nybildade stiftelsen.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Sveriges sydligaste plats Smygehuk är ett klassiskt och älskat turistmål som också erbjuder stora värden för kultur, natur och fritidsliv. Trelleborgs kommun har under lång tid verkat för att utveckla området kring udden. Genom nybildade Stiftelsen Smygehuk öppnas nya möjligheter att förverkliga ambitionen om att utveckla besöksnäringen.

Tre fastigheter överförs

Stiftelsebildningen godkändes kort före årsskiftet. Styrelsen består av Trelleborgs kommun  tillsammans med privatpersonen Kerstin Fremberg, som skänkt tillgångar i form av tre fastigheter till stiftelsen, bland annat Köpmansmagasinet och de karaktäristiska kalkugnarna i området.

– Smygehuk är unikt med sitt geografiska läge som Sveriges sydligaste plats. Här finns en fantastisk potential att bli hela sydkustens självklara reseanledning, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Rubin. En plats som trelleborgsborna kan känna stolthet över och som kan fungera som dragare för besöksnäringen i hela kommunen. Stiftelsens ambition framåt är både hög och tydlig.

Berättelse och arv att värna

Kommunen har under lång tid arbetat för att stärka besöksmålet Smygehuk och för att platsen ska locka fler turister till området. Överenskommelsen som ledde till bildandet av stiftelsen träffades när Kerstin Fremberg 2018 tog kontakt med Erik Lundström, kommunstyrelsens vice ordförande i Trelleborg.

– Förtroendet mellan parterna har varit högt och så också viljan att tillsammans göra något bra av den möjlighet som nu ges, säger Erik Lundström. Här finns en berättelse och ett arv som vi varsamt ska värna om på vår resa framåt.

Stiftelsens ändamål är att för all framtid tillsammans med Trelleborgs kommun utveckla fastigheterna som förts över till stiftelsen för att dessa ska kunna användas för kultur- och fritidsändamål och för att utveckla turistnäringen i närområdet, samt för att bevara de kultur- och naturvärden som finns på fastigheterna och kring Smygehamn.