Byggstart för förskola i norra Trelleborg

Publicerad:

Nu har byggnationen av en ny förskola i norra Trelleborg startat. Företaget som bygger den, Acrinova, är en av flera exploatörer som satsar på det nya området där det även ska finnas cirka 300 bostäder och ett äldreboende.

– Det känns fantastiskt att vi nu, i samband med första spadtaget, inleder byggnationen i Trelleborg. Här bygger vi för en hållbar framtid och tar vårt ansvar som bostads- och samhällsutvecklare för att barn och personal ska få det så bra som möjligt, säger Acrinovas vd Ulf Wallén.

Förskolan ska ha plats för cirka 160 barn. Den beräknas stå klar under tredje kvartalet 2021.

Totalt sett planeras för drygt 300 nya bostäder inom området som ligger i anslutning till väg 108 och Havrejordsvägen. Förutom förskolan som Acrinova nu bygger ska Skanska bygga ett äldreboende. Bostäderna kommer att bestå av en mix av hyresrätter och bostadsrätter. Övriga exploatörer som tilldelats mark i området är 3Hus, Obos, We Construction samt I am home. I området byggs även Trygghetens hus som räddningstjänsten ska flytta in i under 2020. Det ska också anläggas en park.

Utbyggnadsplanerna och utvecklingen av norra Trelleborg går i linje det strategiska dokumentet bostadsförsörjningsprogrammet som antogs 2018. Målsättningen i dokumentet är att:

  • Kommunen ska vara ett attraktivt val på den regionala bostadsmarknaden
  • Kommunens bostadsmarknad ska erbjuda såväl nya som befintliga invånare hög flexibilitet genom strategiskt bostadsbyggande och ett varierat bostadsutbud.
  • Kommunen ska tillsammans med marknadens aktörer erbjuda attraktiva och hållbara boendemiljöer.

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Rubin medverkade när det symboliska första spadtaget för den nya förskolan togs på tisdagen.

– Acrinovas byggnation är i linje med kommunens ambitioner för hållbart bostadsbyggande. Jag ser fram emot att följa projektets utveckling och invigningen av förskolan nästa år, säger Mikael Rubin.