Besöksförbud på särskilt boende tar slut i dag

Publicerad:

Den sista förlängningen av besöksförbudet på särskilt boende i Trelleborgs kommun upphör i dag. Det innebär att från och med i morgon, onsdagen den 24 februari, är det åter tillåtet med besök. Verksamhetens rutiner för säkra besök gäller och kommunen fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Socialstyrelsens föreskrifter.

Hälsohuset, ett av kommunens särskilda boenden.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

I samband med att regeringens nationella besöksförbud upphörde den 1 oktober i fjor tog Socialstyrelsen fram föreskrifter för att tydliggöra verksamheters ansvar för att hindra att smitta kommer in och sprids på boendet. I enlighet med föreskrifterna tog Trelleborgs kommun då fram rutiner för säkra besök.

– Samma rutiner gäller nu. Det är ett gemensamt ansvar mellan oss i verksamheten och besökare att begränsa smittspridningen genom att hålla oss till bestämmelserna. Vår personal kommer samtidigt att fortsätta göra allt för att möjliggöra digitala möten mellan hyresgästerna och deras anhöriga, säger Kenneth Johansson, avdelningschef för vård och omsorg i Trelleborgs kommun.

I takt med ökad smittspridning fick kommuner i slutet av förra året möjlighet att hos Folkhälsomyndigheten ansöka om tillfälliga lokala besöksförbud. Trelleborg beviljades ett sådant med start den 23 december. Det har sedan förlängts vid två tillfällen.

Riktlinjer för säkra besök

Några riktlinjer för besök från och med den 24 februari:

  • Besök på särskilt boende får enbart ske i hyresgästens lägenhet. Besökare får inte vistas i de gemensamma utrymmena på boendet.
  • Besök ska bokas via kontakt med personal minst ett dygn i förväg.
  • Om det finns önskemål om att vara fler än två besökare ska dialog föras med enhetschefen på boendet.
  • Besök önskas i första hand ske mellan klockan 13 och 17. Undantag kan ges efter samråd med enhetschefen på boendet.
  • Besökare får inte själv ha symtom vid besöket och inte heller ha någon i sitt hushåll med konstaterad covid 19-smitta.