Rutiner för säkra besök på särskilt boende

Publicerad:

Från och med den 1 oktober är det åter tillåtet med besök på särskilt boende i Trelleborgs kommun. Verksamheten upprättar rutiner för att skapa säkra besök och fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Socialstyrelsens föreskrifter.

Regeringen har beslutat att besöksförbudet på äldreboenden upphör den 1 oktober. Då det inte längre råder ett generellt besöksförbud är det verksamheternas ansvar att se till att besök kan ske på ett säkert sätt som inte äventyrar hyresgästernas hälsa.

Den 28 september publicerades den nya föreskrift från Socialstyrelsen som börjar gälla den 1 oktober.

– Vi har tagit fram rutiner i enlighet med föreskriften och kan tillåta besök igen. Det är nu ett gemensamt ansvar mellan oss i verksamheten och besökare att fortsätta begränsa smittspridningen genom att hålla oss till bestämmelserna, säger Kenneth Johansson, vård- och omsorgschef i Trelleborgs kommun.

Några riktlinjer för besök från och med 1/10:

  • Besök på särskilt boende får enbart ske i hyresgästens lägenhet. Besökare får inte vistas i de gemensamma utrymmena på boendet.
  • Besök ska bokas via kontakt med personal minst ett dygn i förväg.
  • Om det finns önskemål om att vara fler än två besökare ska dialog föras med enhetschefen på boendet.
  • Besök önskas i första hand ske mellan klockan 13 och 17. Undantag kan ges efter samråd med enhetschefen på boendet.
  • Besökare får inte själv ha symtom vid besöket och inte heller ha någon i sitt hushåll med konstaterad covid 19-smitta.

Besöksrutinerna kan komma att ändras tillfälligt med kort varsel, vid lokala utbrott av smitta, på inrådan från Vårdhygien Skåne.

Uppdatering av nyheten

28 oktober: På grund av konstaterade fall av smitta bland personalen är Hälsohuset stängt för besök.

13 november: På grund av ett konstaterat fall av smitta hos hyresgäst är Borgvallen stängt för besök.

23 november: Smygehem stängs för besök efter konstaterat fall av covid-19 i personalen.