Bedrägeriförsök mot äldre har uppmärksammats i Sverige

Publicerad:

VA-avdelningen i Trelleborgs kommun har nåtts av information från andra kommuner om bedrägeriförsök där äldre kontaktats av personer som säger att de vill komma in i hemmen för att söka efter covid-19 i dricksvattnet.

Trelleborgs kommun vill i förebyggande syfte be dig vara extra uppmärksam om du får liknande förfrågningar.

– Jag har fått informationen av branschkollegor runt om i landet, säger Joakim Björklin, enhetschef produktion dricksvatten på VA-avdelningen i Trelleborgs kommun. Det förekommer att personer som uppger sig arbeta med dricksvatten ringer hem till äldre och säger att de vill komma hem till dem för att utföra provtagningar i kranar, brunnar och ledningar för att söka efter covid-19.

– Jag vill vara tydlig med att VA-avdelningen i Trelleborgs kommun inte utför några provtagningar av dricksvatten i kranar, brunnar eller ledningar i syfte att kartlägga covid-19.

Om du får denna typ av samtal bör du snarast polisanmäla händelsen.