Upphandlingsprocessen

Upphandlingsprocessen är ett ständigt pågående arbete. Varje ny upphandling utgår från erfarenheter av tidigare genomförda upphandlingar.

Processen kan delas in i fyra delar beskrivas så här:

1. Förberedelse

Vi förbereder en upphandling genom att:

  • ta fram en beskrivning av vårt behov och nuläge
  • analysera marknaden, leverantörer och produkter
  • ta fram mål för upphandlingen
  • ta fram en strategi för upphandlingen.

2. Upphandling

I den här delen jobbar vi med att:

  • ta fram förfrågningsunderlag
  • publicera upphandlingen i Tendsign
  • utvärderar de anbud som kommit in
  • skriver avtal med den leverantör som vann upphandlingen.

3. Införande och uppföljning

Nu är det dags att införa resultatet av upphandlingen och vi:

  • implementerar avtal och nytt arbetssätt i de fall där det krävs
  • kvalitetssäkrar att det vi avtalat om utförs.

För att vi ska veta att avtalet verkligen fungerar gör vi leverantörs- och inköpsuppföljningar och utvecklar avtalet under avtalstiden.

4. Inriktning

Under denna fasen utformar vi inriktningen för kommande upphandling.

Upphandling

Telefonnummer
0410-73 30 00

Adress

Upphandlingsfunktionen
Rådhuset
231 83 Trelleborg

Besöksadress

Algatan 13
231 83 Trelleborg

Kommunledningsförvaltningen