Planerade och pågående upphandlingar

Varje år gör Trelleborgs kommun cirka 100 upphandlingar och skriver över 200 avtal med leverantörer. Har du frågor eller synpunkter om våra upphandlingar är du välkommen att kontakta oss.

Pågående upphandlingar

I vårt upphandlingssystem hittar du alla våra publicerade upphandlingar. Hittar du en upphandling här som intresserar dig kan du registrera ett konto gratis i upphandlingssystemet för att läsa och lämna anbud på upphandlingen.

I systemet hittar du också våra avslutade upphandlingar.

Pågående upphandlingar

Våra planerade upphandlingar

Här sammanställer vi de upphandlingar som pågår samt ligger i pipeline för 2021. Listan uppdateras månadsvis för att kunna ge dig som anbudsgivare ett aktuellt underlag att utgå ifrån.

  • Ombyggnad av pumpstation
  • Minnesberg VA-utbyggnad
  • Malörten GC-väg
  • Ombyggnad Östergatan, Anderslöv
  • Livsmedel
  • Reservkraftsaggregat
  • Recirkulationspumpar rötkammare
  • Vitvaror och hushållsmaskiner
  • Överskottsslampumpar BIO1
  • Låssystem
  • UV-ljus
  • Utegym Anderslöv
  • Utegym Albäcksskogen
  • Besiktningsman för anläggningsentreprenader, belysningsentreprenader samt byggledning
  • Service blåsmaskiner
  • Cykelservice
  • Dagvattenutredningar
  • Elinstallationer
  • Geotekniska och markmiljötekniska undersökningar
  • Glasmästare
  • Golvläggning
  • Högtrycksspolning och slamsugning
  • Industrielektriker
  • Insamling slam-, fett- och fosforfällor
  • Klottersanering
  • Utbyte av gatubelysning
  • Måleritjänster
  • Papptäckning
  • Renovering/underhåll fastigheter
  • Reservoarinspektion
  • Reservkraft
  • Riskutredningar
  • Rättsdatabas
  • Sanering av skadedjur för gata, VA och park
  • Saneringsavtal för fastigheter, bekämpning av skadedjur, husbock samt sent upptäckt dödsfall
  • Trafikutredningar
  • Utbyte av pumpar
  • Utbyte elskåp/förnyelse el
  • Ventilationsarbeten
  • Yrkesförarutbildningar
  • Vinterväghållning
 • Trelleborgs kommun genomför årligen ett antal direktupphandlingar, det vill säga upphandlingar som understiger ett värde av 700 000 SEK avseende LOU och 1 200 000 SEK avseende LUF.

  Dessa upphandlingar annonseras oftast inte, utan riktas till minst tre leverantörer. Är du intresserad att vara med och lämna anbud på något av nedanstående är du välkommen att höra av dig till oss på adress Frontdesk@trelleborg.se 

  Direktupphandlingar

  • Grävsug
  • Konsulttjänster – Platsvarumärke (projekt- & processledning)
  • Konsulttjänster – Kommunikation (destinationsprofil, brandbook)
  • Konsulttjänster – Innehåll (foto, film, copy)
  • Konsulttjänster – Produktion (trycksaker, webbutveckling)
  • Upphandling beställarstöd, projektledare, processledare

Upphandling

Telefonnummer
0410-73 30 00

Adress

Upphandlingsenheten
Rådhuset
231 83 Trelleborg

Samhällsbyggnadsförvaltningen