Planerade och pågående upphandlingar

Varje år gör Trelleborgs kommun cirka 100 upphandlingar och skriver över 200 avtal med leverantörer. Har du frågor eller synpunkter om våra upphandlingar är du välkommen att kontakta oss!

Pågående upphandlingar

I vårt upphandlingssystem hittar du alla våra publicerade upphandlingar. Hittar du en upphandling här som intresserar dig kan du registrera ett konto gratis i upphandlingssystemet för att läsa och lämna anbud på upphandlingen.

I systemet hittar du också våra avslutade upphandlingar.

Pågående upphandlingar

Våra planerade upphandlingar

Här sammanställer vi de upphandlingar som pågår samt ligger i pipeline för 2021. Listan uppdateras månadsvis för att kunna ge dig som anbudsgivare ett aktuellt underlag att utgå ifrån.

  • GC-stråk Västra verksamhetsområdet
  • Järnkloridanläggning
  • Om- och utbyggnad av Smyge avloppsreningsverk
  • Ombyggnad av ställverk Smyge avloppsreningsverk
  • Renovering av reservoarer
  • Renovering av bro Stavstensvägen
  • Östervång 1:83
  • Gränstorpsparken
  • Demontering, rivning och återuppbyggnad av gasverkstomten i Trelleborg (2021-07-02)
  • AV-produkter
  • Fordonsflyttning inkl förvaring
  • Kemikalier till badvattenanläggningar
  • Kontorsmaterial
  • Låssystem
  • Möbler till Anderslövs förskola
  • Sjukvårdsmaterial
  • Skolbuss
  • UV-ljus (för vattenverk)
  • Anläggande av nya gator, gång- och cykelbanor, grönytor mm. (Västervång ost Trelleborg)
  • Arkitekttjänster
  • Bemanningstjänster
  • Drift av LSS-boende
  • Flyttjänster
  • Försäkringsförmedlartjänster (2021-06-18)
  • Geotekniska och markmiljötekniska undersökningar
  • Glasmästare
  • Golvläggning
  • Kajrenovering i Gislöv
  • Komvux-utbildningar (2021-06-23)
  • Mindre markarbeten
  • Måleritjänster
  • Papptäckning
  • Rekryteringstjänster
  • Reservkraft Smyge avloppsreningsverk
  • Reservoarinspektioner
  • Sanering av skadedjur
  • Skolskjutsprogram
  • Smidesarbeten
  • Strandrensning
  • Vattenanalyser
  • Vattenkontrollprogram
 • Trelleborgs kommun genomför årligen ett antal direktupphandlingar, dvs upphandlingar som understiger ett värde av ca 615 000:- SEK avseende LOU och 1 142 723:- SEK avseende LUF.

  Dessa upphandlingar annonseras oftast inte, utan riktas till minst tre leverantörer. Är du intresserad att vara med och lämna anbud på något av nedanstående är du välkommen att höra av dig.

  Kontakta upphandlingsenheten.

  Direktupphandlingar

  • Stabsmetodik för krisstaberna i kommunen
  • Hjullastare
  • 2 stycken ridbaneharvar
  • Fotograf
  • Kommunikationstjänst
  • Platsvarumärke
  • Naturvärdesinventering Sjöstadens stadskärna

Upphandling

Telefonnummer
0410-73 30 00

Adress

Upphandlingsenheten
Rådhuset
231 83 Trelleborg

Samhällsbyggnadsförvaltningen