Planerade och pågående upphandlingar

Varje år gör Trelleborgs kommun cirka 100 upphandlingar och skriver över 200 avtal med leverantörer. Har du frågor eller synpunkter om våra upphandlingar är du välkommen att kontakta oss!

Pågående och avslutade upphandlingar

I vårt upphandlingssystem hittar du våra pågående upphandlingar. Hittar du en upphandling som intresserar dig kan du registrera ett konto i upphandlingssystemet för att läsa och bevaka upphandlingen.

I systemet hittar du också våra avslutade upphandlingar.

Pågående och avslutade upphandlingar

Våra planerade upphandlingar

Varje kvartal sammanställer vi de upphandlingar som planeras under året. Denna upphandlingsplan är uppdaterad i februari med kommunens kommande upphandlingar.

  • LSS-boende, Maglarp
  • Markentreprenad, Anderslöv
  • Markentreprenad, Kyrkoköpinge
  • Markentreprenad, Vänstervåg
  • Pilevall förskola
  • Smygehamns hamn utvidgning
  • Utbyggnad av spillvattenavlopp, Minnesberg
  • Inköp, service och reparation av avloppspumpar
  • Lås och låstjänster
  • Cyklar
  • Datorer, surfplattor och tillbehör
  • Frankeringsmaskin
  • Grävsug
  • Gymutrustning, Trygghetens hus
  • Järnklorid
  • Järnkloridtank
  • Kemikalier till badanläggningar
  • Ljudanläggningar
  • Möbler (olika förvaltningar)
  • Present- och profilprodukter
  • Skolbussar
  • Städkem och papper
  • Städmaskiner
  • Underjordiska avfallsbehållare
  • Avtalshanteringssystem
  • Byggservice
  • Digitalisering av bygglovsprocess
  • Finansiell leasing
  • Fönsterputs
  • Försäljning av fordon
  • Glasmästare
  • Golvläggare
  • Hyra och tvätt av textilier
  • Inspektion och rengöring av reservoarer
  • Konsult framtida dricksvattenförsörjning
  • Konsult projektering gatubelysning
  • Linjemålning
  • Lärplattform
  • Materialhanteringstjänster
  • Mindre mark- och anläggningsarbeten
  • Målare
  • Områdesspolning/filmning av VA-rör
  • Papptäckare
  • Piggning av råvattenledning
  • Samordnad varudistribution
  • Service- och installationselektriker
  • Smidesarbeten
  • Strandrensning
  • Ventilationsservice
  • Verkstadstjänster
  • Vinterväghållning, huvudvägnätet
  • Vägmarkeringar inklusive appliceringar

Upphandling

Telefonnummer
0410-73 30 00

Adress

Upphandlingsfunktionen
Rådhuset
231 83 Trelleborg

Besöksadress

Algatan 13
231 83 Trelleborg

Samhällsbyggnadsförvaltningen