Planerade och pågående upphandlingar

Varje år gör Trelleborgs kommun cirka 100 upphandlingar och skriver över 200 avtal med leverantörer. Har du frågor eller synpunkter om våra upphandlingar är du välkommen att kontakta oss.

Pågående upphandlingar

I vårt upphandlingssystem hittar du alla våra publicerade upphandlingar. Hittar du en upphandling här som intresserar dig kan du registrera ett konto gratis i upphandlingssystemet för att läsa och lämna anbud på upphandlingen.

I systemet hittar du också våra avslutade upphandlingar.

Pågående upphandlingar

Våra planerade upphandlingar

Här sammanställer vi de upphandlingar som pågår samt ligger i pipeline för 2021. Listan uppdateras månadsvis för att kunna ge dig som anbudsgivare ett aktuellt underlag att utgå ifrån.

  • Kemdoseringsanläggning (sista anbudsdag 2021-10-20)
  • Om- och utbyggnad av Smyge avloppsreningsverk (sista anbudsdag 2021-10-28)
  • Gränstorpsparken
  • AV-produkter
  • Kemikalier till badvattenanläggningar
  • Kontorsmaterial
  • Sjukvårdsmaterial
  • Skolbuss
  • Ventilationsfilter
  • Arkitekttjänster
  • Flyttjänster
  • Geotekniska och markmiljötekniska undersökningar
  • Glasmästare
  • Golvläggning
  • Måleritjänster
  • Papptäckning
  • Smidesarbeten
  • Strandrensning, tång
  • Vattenanalyser
  • Miljöövervakningsprogram (sista anbudsdag 2021-10-06)
  • Parkdrift Östra Trelleborg
 • Trelleborgs kommun genomför årligen ett antal direktupphandlingar, det vill säga upphandlingar som understiger ett värde av cirka 615 000 SEK avseende LOU och 1 142 723 SEK avseende LUF.

  Dessa upphandlingar annonseras oftast inte, utan riktas till minst tre leverantörer. Är du intresserad att vara med och lämna anbud på något av nedanstående är du välkommen att höra av dig.

  Kontakta upphandlingsenheten.

  Direktupphandlingar

  • Fotograf
  • Kommunikationstjänst
  • Platsvarumärke
  • Naturvärdesinventering Sjöstadens stadskärna

Upphandling

Telefonnummer
0410-73 30 00

Adress

Upphandlingsenheten
Rådhuset
231 83 Trelleborg

Samhällsbyggnadsförvaltningen