Nöjd upphandlingsindex

2020 började Trelleborgs kommun att mäta hur våra anbudsgivare upplever upphandlingsprocessen. Mätningen görs genom en enkät som skickas ut till leverantörer som har hämtat ut förfrågningsunderlaget och lämnat anbud.

Syftet med enkäten är att undersöka hur våra anbudsgivare uppfattar oss. Med hjälp av denna feedback kan vi utveckla våra upphandlingar kontinuerligt.

Upphandling

Telefonnummer
0410-73 30 00

Adress

Upphandlingsenheten
Rådhuset
231 83 Trelleborg

Kommunledningsförvaltningen